Kurtyka: Polska może być liderem inicjatywy bateryjnej w Europie

Komisja Europejska przygotowała strategiczny plan działań w ramach inicjatywy EU Battery Alliance, która zakłada zacieśnienie współpracy w zakresie rozwoju europejskiego rynku produkcji baterii do samochodów elektrycznych. – Polskie firmy, instytuty naukowe i uczelnie wyższe mają potencjał do tego, aby nasz kraj odgrywał ważną rolę w tworzeniu tego perspektywicznego sektora – skomentował działania Komisji wiceminister energii Michał Kurtyka.

Wiceminister Kurtyka podkreślił, że Polska jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii i budowy w Europie silnej branży produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Zauważył, że nasz kraj konsekwentnie i coraz szybciej realizuje swój program rozwoju transportu nisko i zeroemisyjnego oraz chce być jednym z liderów europejskiego rynku elektromobilności. Według wiceministra energii upowszechnienie elektromobilności w Polsce i UE wymaga zarówno dalszych działań o charakterze legislacyjnym, jak i konsekwentnego zacieśniania międzynarodowej współpracy gospodarczej pomiędzy państwami członkowskim. – Rozwój technologii magazynowania energii w tym kontekście to jedno z kluczowych zadań przed jakim stają dziś rządy i przedsiębiorcy w Unii – powiedział Kurtyka.

Sekretarz stanu w ME zaznaczył także, że Polska ma potencjał do tego, żeby zająć istotne miejsce w łańcuchu dostaw dla europejskiego sektora produkcji baterii. – Polskie uczelnie wyższe prowadzą liczne badania dotyczące konwersji energii i elektrochemii stosowanej. Pozwalają one na opracowanie nowych technologii akumulatorów oraz produkcji ogniw – mówił. Dodał, że resort energii zainicjował współpracę placówek badawczych w tym zakresie. W lutym zostało zawiązane polskie konsorcjum naukowe Pol-Stor-En, którego celem jest zwiększenie potencjału naukowego dla rozwoju magazynowania energii oraz współpraca z przemysłem. Zauważył również, że nasz kraj dysponuje zapleczem surowcowym niezbędnym do produkcji akumulatorów, a polscy przedsiębiorcy mają potencjał do angażowania się w rozwój tego sektora. – W Polsce działają już firmy, które wytwarzają akumulatory jako produkt końcowy. Z rozwiązań tych korzystają nie tylko rodzimi producenci, ale i zagraniczne marki – wyjaśnił. Jestem przekonany, że nasz kraj może być aktywnym uczestnikiem europejskiego porozumienia na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze energetyki i elektromobilności. Dlatego też wyzwaniem przed którym teraz stoimy jest zagwarantowanie polskim przedsiębiorcom i naukowcom możliwości wykorzystania ich potencjału w tym przedsięwzięciu – zapewnił.

W październiku 2017 r. Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli pierwsze spotkanie z przedstawicielami branż: motoryzacyjnej, chemicznej oraz inżynieryjnej – EU Battery Alliance. Celem rozmów było zainicjowanie rozwoju produkcji ogniw i baterii w Europie. Działanie to zakłada powołanie konsorcjum zajmującego się budową tego typu urządzeń. Komisja Europejska planuje przeznaczyć na rozwój europejskiej technologii baterii w sumie 2,2 mld euro. KE postrzega bowiem produkcję baterii na poziomie Unii Europejskiej jako strategiczny cel i jest przekonana, że kluczowe decyzje biznesowe w tej kwestii muszą zostać podjęta szybko.

Opublikowany 16 maja 2018 r. Strategiczny Plan Działań w zakresie produkcji w Europie baterii do samochodów elektrycznych, definiuje potencjał państw członkowskich w tym obszarze. Definiuje również kluczowe inicjatywy, które muszą zostać zrealizowane w najbliższym czasie aby możliwe było na wypracowanie nowoczesnych innowacji technologicznych w zakresie baterii, stanowiących przeciwwagę dla rozwiązań pochodzących z innych państw świata.

Ministerstwo Energii