Kupując auto za granicą ominiesz podatek

W przypadku gdy umowę sprzedaży używanego auta podpisano poza Polską to państwo nie ma prawa od nas żądać zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych – donosi „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sytuacja ma miejsce nie tylko wtedy, gdy umowę podpisano w innym kraju. Poza granicami Polski musi znajdować się również samochód. Nabywca powinien złożyć deklarację VAT-24, tj. wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług.

Z przepisów wynika, że umowy sprzedaży przedmiotów znajdujących się za granicą są opodatkowane tylko wtedy, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski a umowę podpisano w kraju. To oznacza, że w przypadku, gdy samochód znajduje się za granicą i tam też podpisano umowę transakcja nie będzie opodatkowana od czynności cywilnoprawnych. Nie ma też znaczenia fakt, gdzie auto było zarejestrowane.

Fiskus może jednak zakwestionować fakt zawarcia umowy w innym kraju – zdarza się, że urzędnicy proszą o dowód uiszczenia VAT z tytułu przywozu środka transportu z innego państwa UE lub wykazanie, że nie miał obowiązku zapłacenia podatku. Należy w tym przypadku złożyć wspomnianą deklarację VAT-24.

Opisana sytuacja dotyczy zakupu samochodu używanego, czyli zgodnie z przepisami takiego, który przejechał więcej niż 6 000 km lub od momentu dopuszczenia do użytku upłynęło więcej niż pół roku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

ll/moto.wp.pl, (Dziennik Gazeta Prawna)