DzU: Koszty wynajmu pojazdu zastępczego

Paweł Sikora, prawnik i specjalista ds. ubezpieczeń, na podstawie przykładów omawia kwestię pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów wynajmu samochodu zastępczego. Wysokość kosztów wynajmu wzbudza w ubezpieczycielach wiele oporów i kontrowersji.

Jego zdaniem wysokość tych kosztów wzbudza w ubezpieczycielach wiele oporów i kontrowersji, ponieważ są one dotkliwe dla ich finansów. Podkreśla także, że problemem jest wzajemne rozliczenie pożytków wynikających z najmu auta zastępczego, i ostrzega, że poszkodowany nie może zgadzać się na uproszczenia w tym zakresie.

Paweł Sikora zaznacza także, że to ubezpieczyciele są specjalistami w wyliczaniu odszkodowań, choć często przerzucają ten obowiązek na poszkodowanych. Mówi też o procedurze szkodowej stosowanej przez ubezpieczycieli, która nie opiera się o całościowe spojrzenie na straty i korzyści poszkodowanego. Przykładowo koszt wynajmu pojazdu zastępczego jest rozpatrywany jako część szkody, bez szerszego kontekstu. Często skutek jest taki, że pomija się koszty, które są pośrednio związane z wynajmem. (ANT)

Źródło: DzU – Nr 150 (3300); 2013-08-07

Rzeczpospolita, nr 183 (2013-08-07), str. D4, Paweł Sikora, Za wynajem zapłaci ubezpieczyciel, ale nie całą sumę należności

Rzeczpospolita, nr 183 (2013-08-07), str. D4, Paweł Sikora, Kto określi wymiar szkody