Koniec strajku w Solarisie

Trwający od końca stycznia strajk w zakładach Solaris Bus & Coach zakończył się porozumieniem załogi z pracodawcą.
Strajk i spór zbiorowy w Solarisie zakończył się i dzisiaj, 3 marca, wszyscy pracownicy przystępują do pracy – czytamy we wspólnym komunikacie zarządu i organizacji międzyzakładowych NSZZ Solidarność w Solaris Bus & Coach oraz OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Przedstawiciele pracodawcy osiągnęli porozumienie ze stroną związkową dotyczące wzrostu płac w latach 2022-2023, które obejmuje cztery postanowienia:

Pracodawca zwiększy wysokość minimalnej podwyżki w 2022 roku do 500 zł brutto płacy zasadniczej.

Najpierw, począwszy od 01.03.2022 r. pracodawca zwiększy wysokość minimalnej podwyżki do 400 zł brutto, a od 01.07.2022 r. do 500 zł brutto (co oznacza wyrównanie już przyznanych podwyżek do kwoty minimum 500 zł brutto).

Pracodawca zagwarantuje podwyżkę płacy zasadniczej na rok 2023 (od 01.01.2023 r.) w wysokości średniorocznego wskaźnika inflacji za rok 2022 (według GUS) + 0,5 punktu procentowego; nie więcej niż łącznie 7,5 proc. i nie mniej niż 250 zł brutto płacy zasadniczej.

Strony wypracują do 10.03.2022 r. zasady dodatkowej jednorazowej premii finansowej za realizację planu produkcji za rok 2022, którą pracodawca wypłaci w styczniu 2023 roku.

Źródło: www.evertiq.pl