Komunikat ws. OMRT

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Prezydium Rady Polskiej Izby Motoryzacji (PIM) podjęło uchwałę o zakończeniu współpracy w ramach projektu Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej (OMRT).

Chcielibyśmy podziękować Założycielom projektu oraz wszystkim Partnerom za dotychczasową współpracę.

W związku z zakończeniem inicjatywy, Polska Izba Motoryzacji zobowiązuje się do zakończenia wszelkich prac związanych z projektem, jak również do zachowania poufności informacji oraz ochrony wszelkich praw własności intelektualnej Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej, czego również, na podstawie postanowień Regulaminu oczekuje od pozostałych Członków.

Jednocześnie wskazujemy, że nowa Inicjatywa może być podejmowana przez PIM lub pozostałych Członków Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej, jednakże wszelka dalsza działalność powinna być prowadzona pod zmienioną nazwą, bowiem w ślad za modyfikacją składu członków Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej, w świetle ogólnych zasad wynikających z Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasadne jest również wprowadzenie nowej nazwy dla kolejnego projektu.

Niezależnie od tej decyzji, pozostajemy otwarci na przyszłą współpracę oraz realizację innych innowacyjnych przedsięwzięć związanych z motoryzacją.

Z poważaniem

Polska Izba Motoryzacji