KIG: ekonomiści CMSG – pakiet płynnościowy to krok w dobrym kierunku

Ekonomiści Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej działający przy Radzie Przedsiębiorczości wydali opinię dotyczącą aspektów mikro- i makroekonomicznych tzw. Tarczy Finansowej. Zdaniem ekspertów, gwarantowany przez państwo pakiet płynnościowy, oszacowany przez rząd na 100 mld zł, zakładający możliwość umorzenia w okresie 2-4 lat 60% z udzielonych pożyczek, to duży krok w dobrym kierunku.

https://kig.pl/ekonomisci-cmsg-pakiet-plynnosciowy-to-krok-w-dobrym-kierunku/