KE odblokuje wydatki na duże projekty inwestycyjne

Do końca września 2012 r. możemy spodziewać się pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, która pozwoli na odblokowanie wydatków dla dużych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – poinformowało ministerstwo gospodarki.

W ramach tego działania realizowane są największe inwestycje finansowane z funduszy UE. Dofinansowane są innowacyjne projekty:
w sektorze produkcyjnym o dużej wartości inwestycji, gdzie minimalny poziom kosztów kwalifikowanych wynosi 160 mln zł, a zatrudnienie minimum 150 nowych miejsc pracy;
w sektorze usług nowoczesnych, stworzenie centrów usług wspólnych, centrów IT oraz centrów badawczo-rozwojowych.

Oczekiwana wartość inwestycji, wynikająca z dotychczas zatwierdzonych projektów wynosi ponad 14 mld zł. Ich realizacja powinna się przyczynić do stworzenia przez inwestorów ponad 15 tys. nowych miejsc pracy.

źródło: Ministerstwo Gospodarki
mojeauto.pl