Ile zarabiają pracownicy zatrudnieni w działach jakości?

Ile zarabia kontroler jakości, ile specjalista ds. jakości dostawców, a ile dyrektor ds. jakości? – RAPORT płacowy

Liniowy kontroler jakości zarabia średnio 3239 zł brutto miesięcznie (wobec 3225 zł brutto wykazywanych w wiosennej edycji raportu). 25 proc. osób odpowiedzialnych za realizowanie procedur kontroli jakości na linii produkcyjnej dostaje mniej niż 2535 zł brutto, jednak kolejne 25 proc. może liczyć na więcej, czyli zarobki przekraczające 3795 zł brutto.

Za wykonywanie czynności administracyjnych oraz wsparcie pracowników obszaru w ich bieżących czynnościach asystent ds. jakości otrzymuje średnio 3467 zł brutto co miesiąc. Wiosną tego samego roku dostawał 3406 zł brutto. 25 proc. osób na tym stanowisku zarabia więcej niż 3950 zł brutto, ale kolejne 25 proc. – mniej niż 2858 zł brutto.

Średnia miesięczna płaca brygadzisty kontroli jakości wynosi 3779 zł brutto. W poprzednim półroczu otrzymywał 3767 zł brutto. Zarobki 25 proc. osób pełniących nadzór nad pracami podległej brygady kontroli jakości zaczynają się od 4409 zł brutto, a dla kolejnych 25 proc. maksymalną wielkością pensji jest kwota 3065 zł brutto.

Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalisty ds. kontroli jakości wynosi 4167 zł brutto (4868 zł brutto w wiosennej edycji badania). Co czwarta osoba odpowiadająca za kontrolowanie jakości procesu produkcji, w tym pracy w laboratorium, może liczyć na pensję wyższą niż 4943 zł brutto. W przypadku 25 proc. wynagrodzenie nie przekracza 3081 zł brutto.

Za administrowanie zespołem ds. kontroli jakości procesu produkcji, materiałów i produktów mistrz kontroli jakości produkcji otrzymuje średnio 5387 zł brutto. Wiosną 2015 r. zarabiał 5355 zł brutto. 25 proc. osób na tym stanowisku otrzymuje nie więcej niż 4234 zł brutto, kolejne 25 proc. nie dostaje mniej niż 6244 zł brutto.

Najwięcej w obszarze kontroli jakości zarabia kierownik ds. kontroli jakości produkcji. Jego średnia miesięczna pensja wynosi 8090 zł brutto. W przypadku co czwartej osoby odpowiedzialnej za zapewnienie całościowej kontroli jakości procesu produkcji, materiałów i produktów pensja nie jest większa niż 5555 zł brutto. Tylko dla 25 proc. obsadzonych na tym stanowisku pensja przewyższa 9925 zł brutto.

Specjalista ds. jakości, który zajmuje się realizowaniem procedur kontroli jakości w firmie, zarabia średnio 5407 zł brutto co miesiąc (w pierwszym półroczu 2015 r. otrzymywał 5364 zł brutto). Dla jednej czwartej osób na tym stanowisku maksymalną wysokością wynagrodzenia jest 4111 zł brutto. 25 proc. może liczyć na więcej, czyli na zarobki przekraczające 6362 zł brutto.

Nieco więcej otrzymuje specjalista ds. jakości dostawców – średnio 5853 zł brutto miesięcznie (wobec 8650 zł brutto wykazywanych w wiosennej edycji raportu). Jest on odpowiedzialny za zapewnienie jakości materiałów i komponentów dostarczanych do produkcji przez tworzenie i rozwój bazy dostawców. Pułap wynagrodzeń dla 25 proc. osób na tym stanowisku kończy się na 4212 zł brutto i dla 25 proc. nie spada poniżej 6653 zł brutto.

5865 zł brutto – to średnie miesięczne wynagrodzenie specjalisty ds. systemów zarządzania jakością. Wiosną 2015 r. zarabiał 5947 zł brutto. Za wdrażanie i kontrolowanie systemów zarządzania jakością w firmie (np. ISO, Six Sigma) co czwarta osoba może liczyć na więcej niż 6745 zł brutto, jednak kolejne 25 proc. dostaje mniej niż 4384 zł brutto.

Lider zespołu ds. jakości realizuje procedury kontroli jakości w firmie. Jego średnie wynagrodzenie to 6691 zł brutto. W poprzednim półroczu zarabiał średnio 7515 zł brutto. Jedna czwarta osób na tym stanowisku musi zadowolić się wynagrodzeniem niższym niż 5105 zł brutto, ale płace 25 proc. nie schodzą poniżej 8452 zł brutto.

Z kolei lider zespołu ds. jakości dostawców wyciąga miesięcznie 8037 zł brutto (wiosną 2015 r. otrzymywał 8650 zł brutto). 25 proc. pracowników (odpowiedzialnych za administrowanie zespołem ds. zapewnienia jakości dostawców) dostaje więcej niż 8779 zł brutto, ale kolejne 25 proc. otrzyma mniej niż 6590 zł brutto.

Średnia pensja kierownika ds. jakości wynosi 9995 zł brutto (wobec 10 490 zł brutto wykazywanych w wiosennej edycji raportu). Dla 25 proc. osób zajmujących się realizacją procedur systemu zapewnienia jakości zarobki nie są wyższe niż 7566 zł brutto, a dla kolejnych 25 proc. nie zatrzymują się na poziomie 11 789 zł brutto.

Kierownik ds. jakości dostawców, który wdraża i nadzoruje realizację procedur zapewnienia jakości dostawców zarabia średnio 10 133 (wiosną 2015 r. dostawał 10 388 zł brutto). Co czwarta osoba na tym stanowisku może liczyć na pensję wyższą niż 11 909 zł brutto, jednak wynagrodzenie kolejnych 25 proc. kierowników nie przekracza 7767 zł brutto.

16 793 zł brutto – to średnia pensja dyrektora ds. jakości, który jest jednocześnie pomocnikiem zarządu. Wiosną ubiegłego roku dostawał 16 547 zł brutto. Za nadzór nad projektowaniem, wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu zapewnienia jakości w firmie 25 proc. dyrektorów otrzyma więcej niż 19 608 zł brutto, ale kolejne 25 proc. dostanie mniej niż 13 379 zł brutto.

Raport przeprowadzony przez Advisory Group TEST Human Resources.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997