IATF 16949 – Analiza systemów pomiarowych (MSA)

To jednodniowe szkolenie przedstawia przegląd analizy systemów pomiarowych (MSA) oraz metodologie analizy systemów pomiarowych charakterystyk i zmiennych, określonych w instrukcji analizy systemów pomiarowych.

Kto jest adresatem szkolenia:

Z tego szkolenia mogą skorzystać osoby uczestniczące w procesie zaawansowanego procesu planowania produktu (APQP), zwłaszcza uczestniczącym w projektowaniu pomiarów, pomiarach procesu i wstępnych badaniach procesu, zapewniającym wprowadzanie nowego produktu i procesu.

Kurs, odznaczający się dużym stopniem interaktywności, obejmuje wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami prowadzenia auditów.

Czego się nauczę?

Uczestnicy zdobędą wiedzę umożliwiającą:

 • Identyfikacji prawidłowego narzędzia analizy systemu pomiarowego podczas oceny systemu
 • Stwierdzenie, czy dany system pomiarowy jest odpowiedni dla danego celu
 • Określenie różnych źródeł zmienności obecnych w systemie pomiarowym
 • Identyfikacja, stabilność, odchylenie systematyczne, liniowość, powtarzalność i odtwarzalność 

Uczestnicy zdobędą umiejętności umożliwiające:

 • Analizę miar zmiennych i charakterystyk
 • Prowadzenie badań stabilności, odchylenia systematycznego i liniowości
 • Prowadzenie badań powtarzalności i odtwarzalności (GR&R) na systemach pomiarowych zmiennych
 • Prowadzenie badań systemów pomiarowych charakterystyk z wykorzystaniem metod analizy ryzyka

Jak skorzystam?

Szkolenie pomaga:

 • Zrozumieć właściwości statystyczne systemów pomiarowych
 • Zrozumieć, jak błędy systemów pomiarowych mogą wpływać na dane wyjściowe, prowadząc do podejmowania nieprawidłowych decyzji
 • Zrozumieć różne metodologie stosowane w przypadku systemów pomiaru charakterystyk i zmiennych
 • Zrozumieć źródła błędu systemów pomiarowych 

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

Terminy:

2019-10-04

2019-12-06

Zarejestruj się