Historia OC – możesz ją sprawdzić online

Sprawdzenie online historii ubezpieczenia OC pojazdu – w tym również daty ważności jego aktualnej polisy – uruchomił właśnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Każdy właściciel auta, motoru czy ciągnika – po zalogowaniu na – ma teraz dostęp do informacji o swoich polisach z ostatnich lat oraz wypłaconych z nich odszkodowaniach. Ponadto na stronie UFG od kilku lat dostępny jest elektroniczny formularz powalający – każdej osobie np. poszkodowanej w wypadku drogowym – uzyskać informacje czy i gdzie ubezpieczony jest dany pojazd w zakresie OC, w danym dniu.

Nowa funkcjonalność – udostępniająca posiadaczom pojazdów online historię ich ubezpieczenia – uruchomiona została w połowie listopada tego roku i do dziś założonych zostało już ponad  tysiąc kont pozwalających na odczytanie i pobranie tej historii. Funkcja ta dostępna jest wyłącznie po zarejestrowaniu i uwierzytelnieniu posiadacza pojazdu na portalu Funduszu.

– Dzięki budowanej od ponad dziesięciu lat bazie Ośrodka Informacji UFG i wzbogaceniu jej obecnie o tę nową funkcjonalność – przesunięcie w czasie uruchomienia bazy CEPiK nie spowoduje żadnych utrudnień w dostępnie do informacji o polisach komunikacyjnych – ani posiadaczom pojazdów ani osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych – mówi Zdzisława Cwalińska-Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Informacja o przebiegu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu zawiera następujące dane: numer polisy, nazwa firmy ubezpieczeniowej, marka pojazdu, jego numer rejestracyjny, okres ważności polisy oraz liczba szkód. Podawane są one dla każdej polisy OC za ostatnie pięć lat.

Dane przekazywane przez UFG pochodzą z Ośrodka Informacji Funduszu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, gromadzi dane o polisach komunikacyjnych wystawionych przez wszystkich ubezpieczycieli działających w Polsce. Ta ogólnopolska baza polis komunikacyjnych OC i AC  zawiera blisko 300 mln wpisów o polisach, zgłoszonych i wypłaconych odszkodowaniach z tych polis; również w latach poprzednich.

Ubezpieczyciele komunikacyjni powszechnie wykorzystują bazę do oceny ryzyka potencjalnego klienta oraz wyliczania wysokości składki za OC i AC, w zależności od jego historii ubezpieczenia (m.in. liczby wypadków).