Handel hurtowy w lutym 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

Image of workplace with paper and electronic documents and pen

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w lutym 2023 roku

Handel hurtowy w lutym 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

Sprzedaż okazała się o 3,9% niższa niż w styczniu br. i o 6,0% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. W lutym często obserwowany jest lekki wzrost po wcześniejszych spadkach wynikających z wygaśnięcia szczytu zaopatrzenia w okresie świąteczno-noworocznym. Tym razem jednak sprzedaż hurtowa kolejny miesiąc z rzędu spadła, i to pomimo słabych wyników w styczniu (spadek o 20,3% w stosunku do grudnia 2022 roku). Być może jest to m.in. efekt ograniczania konsumpcji spowodowany wysoką inflacją.

Na ogólny spadek sprzedaży hurtowej w lutym w ujęciu miesięcznym (o 3,9%) wpłynęły gorsze niż w styczniu wyniki sprzedaży w takich grupach jak: kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (spadek o 13,1%); wyroby tytoniowe (spadek o 7,0%); żywność (spadek o 6,8%); napoje alkoholowe i bezalkoholowe (spadek o 6,3%); półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (spadek o 5,7%); sprzedaż realizowana na zlecenie (spadek o 2,4%). W stosunku do stycznia wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa: narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 5,7%); sprzedaż niewyspecjalizowana (o 4,2%) oraz sprzedaż artykułów użytku domowego (o 1,3%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują spadki sprzedaży hurtowej w większości grup. Sprzedaż agd, rtv, artykuły użytku domowego spadła o 20,1%; półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu o 18,4%; niewyspecjalizowana o 12,9%; kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 6,9%; realizowana na zlecenie o 5,1%; narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia o 1,0%; napojów alkoholowych i bezalkoholowych o 0,7%. W stosunku do lutego ub.r. wzrosła natomiast sprzedaż żywności (o 14,6%) oraz wyrobów tytoniowych (o 26,3%).

W lutym nowe zamówienia w przemyśle spadły w ujęciu rocznym o 2,2% (w styczniu były o 15,4% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 3,5% wyższy niż przed rokiem (w styczniu zamówienia eksportowe wzrosły o 33,8% r/r).


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997