Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Closeup of hands pointing to chart on table at business meeting in office.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – II 2023 roku


Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  • W analizowanym okresie produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,3% r/r.
  • W budownictwie produkcja była wyższa o 7,5% niż przed rokiem.


Zatrudnienie i płace

W pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 1,0% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 6 526 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło o 0,4% (do poziomu 2 754 tys. osób).

W okresie styczeń-luty 2023 roku najwyższy wzrost zatrudnienia zanotowano w takich branżach jak: informacja i komunikacja (o 8,9%); zakwaterowanie i gastronomia (o 7,0%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 6,5%). Z kolei najwyższe spadki zatrudnienia dotknęły takie branże jak m.in. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (o 12,1%); produkcja wyrobów tekstylnych (o 6,9%); produkcja mebli (o 5,8%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-II 2023 roku wyniosło 6 994 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,6%. W stosunku do ubiegłego roku przeciętne płace wzrosły we niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach – wyjątkiem jest budowa budynków, gdzie płace spadły o 0,5%. Najwyższe wzrosty zanotowano w przypadku transportu rurowego i rurociągowego (o 30,4%).

Najwyższe  wynagrodzenia w pierwszych dwóch miesiącach br. otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (12 233 PLN) oraz w informacji i komunikacji (średnio 12 100 PLN)

Najniższy poziom płac występował  w produkcji odzieży (średnio 4 473 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń-luty br. wzrosła r/r o 0,3% a  produkcja budowlana  wzrosła o 7,5% r/r.

Największe wzrosty produkcji w analizowanym okresie widoczne były w przypadku produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost o 27,7%). Z kolei największe spadki zanotowano w produkcji metali (o 21,0%) oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 20,2%)

Wydajność w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku wzrosła przeciętnie o 0,7% a największy wzrost zanotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (o 22,9%). Największe spadki wydajności dotknęły  produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 21,4%).

Należy wspomnieć, że dane o zatrudnieniu, płacach oraz dynamice produkcji i wydajności nie wyszczególniają takich branż jak produkcja skór i wyrobów skórzanych oraz produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał publikacji danych z tych branż).

Dane o sytuacji w branżach w okresie I-II 2023 roku pokazują wyraźne osłabienie dynamiki produkcji w stosunku do wyników osiąganych w tym samym okresie ubiegłego roku. Warto dodać, że po słabych danych o produkcji przemysłowej czy handlu hurtowym w styczniu, wyniki lutego wypadły również poniżej oczekiwań. Pozytywnym sygnałem mogą być natomiast dane GUS z badania koniunktury – pokazują one nieco lepsze nastroje przedsiębiorców niż w poprzednich miesiącach (choć wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości branż pozostaje ujemny).


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997