GM sprzedaje udziały PSA. Co dalej?

Po wycofaniu się General Motors z kapitału PSA Peugeot Citroen współpraca pozostaje bez konsekwencji dla wspólnych projektów sojuszu.
Jak podkreśla się w specjalnym oświadczeniu, ogłoszone 12 grudnia wycofanie się GM z kapitału grupy PSA nie unieważnia ani treści, ani realizacji wspólnych projektów związanych z rozwojem samochodów i wspólną organizacją zakupów.

Jak przypomniał GM w informacji opublikowanej 12 grudnia wieczorem, „sojusz trwa nadal i jest skoncentrowany na wspólnych programach rozwoju samochodów, wzajemnym wykorzystaniu linii produkcyjnych, zakupach i logistyce. Idziemy dynamicznie do przodu, pozostając otwarci na nowe sposobności współpracy. Celem naszej inwestycji było wsparcie PSA w jej wysiłkach zmierzających do zwiększenia kapitału w momencie utworzenia sojuszu pomiędzy GM i PSA, a wsparcie to nie jest już konieczne w chwili obecnej”.
IBRM Samar