Fiskus musi to wiedzieć

Znowelizowana ustawa o VAT budzi kolejne wątpliwości naszych Czytelników. Tym razem pytają, czy podatnik musi zadeklarować w urzędzie skarbowym, że samochód będzie wykorzystywany zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. A może obowiązek ten dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy auto będzie służyć tylko do prowadzenia działalności gospodarczej?
Gdy przedsiębiorca chce w 100 proc. odliczać VAT od auta firmowego, musi zgłosić do Urzędu Skarbowego informację, że będzie wykorzystywać je wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Art. 86a ustęp 12.Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

W przypadku gdy przedsiębiorca wykorzystuje samochód do tzw. celów mieszanych, czyli jeździ nim zarówno na spotkania służbowe, jak i np. podwozi dziecko do przedszkola, zgłoszenie do urzędu skarbowego nie jest wymagane. Przecież i tak zgodnie z ustawą o VAT, od każdego samochodu osobowego przedsiębiorca może odliczyć jedynie 50 proc VAT-u od kosztów zakupu auta, jego eksploatacji czy ceny paliwa.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na Art. 86a ustęp 13:

W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Należy jednak zgłosić do urzędu skarbowego zmianę charakteru wykorzystywania samochodu. Chodzi o sytuację gdy auto służy najpierw wyłącznie do użytku służbowego, a następnie także po godzinach pracy. Fiskus musi o fakcie zmiany przeznaczenia pojazdu zostać poinformowany, bo wiąże się to dla przedsiębiorcy ze zmniejszeniem prawa do odliczeń o połowę (ze 100 do 50 proc.).

Art. 86a ustęp 14.W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

IBRM Samar