Firma IVECO z zadowoleniem przyjmuje poparcie Parlamentu Europejskiego dla poprawek uznających rolę biometanu w realizacji europejskich celów ograniczenia emisji związków węgla

Parlament Europejski, na sesji plenarnej, poddał pod głosowanie swoją oficjalną opinię oraz poprawki do zgłoszonego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w sprawie emisji CO2 z pojazdów ciężarowych.

Firma IVECO z zadowoleniem przyjmuje poparcie Parlamentu Europejskiego dla poprawek uznających rolę gazu ziemnego w realizacji europejskich celów w zakresie ograniczenia emisji związków węgla.

Turyn, 23 listopada 2018 r.

Parlament Europejski, podczas sesji plenarnej, poddał pod głosowanie swoją oficjalną opinię oraz poprawki do zgłoszonego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w sprawie emisji CO2 z pojazdów ciężkich. Firma IVECO z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Parlament Europejski gazu ziemnego, w tym zwłaszcza biogazu, za paliwo autentycznie sprzyjające realizacji szerokiego celu ograniczania emisji związków węgla w Europie – mimo opublikowanych niedawno ostrych, ale nietrafionych argumentów przeciwko roli gazu ziemnego w zrównoważonym transporcie.

W poprawce przyjętej na posiedzeniu plenarnym w środę 14 listopada dużą ponadpartyjną większością głosów Parlament UE zwraca się do Komisji UE o opracowanie, najpóźniej do 2020 roku, metod uwzględnienia wpływu stosowania paliw z surowców odnawialnych na obliczanie średniej emisji z pojazdów w gamie producenta oferującego klientom także rozwiązania oparte na CNG i LNG.

Pierre Lahutte, prezes marki IVECO, powiedział: Jesteśmy bardzo zadowoleni z przyjęcia tej poprawki przez Parlament Europejski, gdyż uznaje ona rolę gazu ziemnego w ograniczaniu emisji w branży transportowej. Firma IVECO od dawna uważa gaz ziemny za dostępną już dziś dojrzałą technologię, która może przyczynić się do zdecydowanego ograniczenia emisji, w tym NO2 o 90% oraz cząstek stałych o 99%. W przypadku stosowania biometanu ograniczenie emisji CO2 w całym łańcuchu od pozyskania surowca do zużycia paliwa może sięgać 95%. Gaz faktycznie umożliwia płynne przejście do pełnej dekarbonizacji transportu, jeżeli biometan powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych. Kompost i składniki odżywcze mogą wówczas wrócić do gleby, a związanie węgla w materii organicznej powoduje, że ślad węglowy takiego cyklu jest wręcz ujemny. W ramach naszej wizji oferujemy pełną gamę samochodów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym, przeznaczonych do realizacji wszelkich zadań transportowych, w tym także przewozu ciężkich ładunków na dalekich trasach. Ofertę tę firma IVECO zaprezentowała na targach IAA 2018, zapisując się w ich historii jako pierwszy producent bez samochodów z silnikami Diesla na swoim stoisku.

Pogląd, że gaz ziemny jest dojrzałym rozwiązaniem dla zrównoważonego transportu podzielają również instytucje UE oraz rządy poszczególnych państw członkowskich, które na różne sposoby wspierają rozwijanie tej technologii. Poprawka dotycząca gazu ziemnego uzupełnia wcześniejsze inicjatywy, takie jak finansowe zachęty do zakupu efektywnych energetycznie samochodów ciężarowych o niskiej emisji CO2 oraz zwolnienia z opłat drogowych dla samochodów napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) w Niemczech, zniesienie akcyzy na LNG i obciążenie oleju napędowego podatkiem na finansowanie rozwoju infrastruktury LNG w Polsce czy przyjęte we Francji i Włoszech przepisy promujące wykorzystywanie biometanu wytwarzanego z nawozu bydlęcego i odpadów rolnych jako paliwa do pojazdów używanych w transporcie.

Raport końcowy wciąż zawiera wiele krytycznych uwag pod adresem branży, wskazując między innymi na konieczność narzucenia bardziej rygorystycznych celów w zakresie ograniczania emisji. Następnym etapem w procesie legislacyjnym jest głosowanie w Radzie UE, a IVECO oraz branża gazu i biogazu wierzy, że państwa członkowskie przyjmą te postanowienia w celu przyspieszenia procesu dekarbonizacji.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują IVECO Stralis do zastosowań w transporcie dalekobieżnym, IVECO Stralis X-Way dedykowany min. do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych. Gamę dopełnia IVECO

Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi. Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami – podwozia pod zabudowę i pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com