Faurecia: wyniki za rok 2014 pokazują silny wzrost

Faurecia podała do publicznej wiadomości wyniki finansowe za rok ubiegły, które pokazują silny wzrost i stabilny rozwój.

Wyniki finansowe 2014:

• Przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,5% i wyniosły 18.83 miliardów Euro;
• Zysk operacyjny wyniósł 673 mln Euro, czyli wzrost o 25%, co stanowi 3,6% całkowitej sprzedaży w porównaniu z 3,0% w roku 2013;
• Zysk netto wyniósł 166 milionów Euro – wzrost o 89%;
• Przepływy pieniężne netto wyniosły 216 milionów Euro;
• Dług finansowy netto wyniósł 1,39 miliarda Euro – spadek o 131 milionów Euro.

Wyniki finansowe  – druga połowa 2014:
• Przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,1%  i wyniosły 9,5 miliarda Euro;
• Zysk operacyjny wyniósł 363 miliony Euro, – wzrost o 29%, co stanowi 3,8% całkowitej sprzedaży, w porównaniu z 3,2% w roku 2013;
• Przepływy pieniężne netto wyniosły 39 milionów Euro.

Yann Delabrière, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Faurecia:

– W 2014 roku, Faurecia osiągnęła wysoki wzrost sprzedaży, co jest wynikiem dużego wzrostu gospodarczego w Chinach, gdzie sprzedaż wzrosła o ponad 20%, z kolei w Europie o 7%. Faurecia przyspieszyła swoją pozycję lidera technologicznego we wszystkich swoich obszarach działalności: w  nowych technologiach, kontroli emisji spalin, odzysku energii i kompozytach. Faurecia jest na dobrej drodze do realizacji swoich celów w 2016 roku, dlatego chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Grupy za ich wkład w nasze działania.

Źródło: Faurecia