Drogówka sprawdzi stan licznika podczas standardowej kontroli pojazdu?

Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Projekt znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych, a zmiany miałyby wejść w życie 7 listopada 2019 r. W projekcie wprowadzono generalną regułę, aby odczyt wskazań drogomierza był obligatoryjny w czasie policyjnej kontroli pojazdu niezależnie od tego, czy ma ona objąć stan techniczny pojazdu, czy tylko dokumentów, w tym stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami.

Wyjątkiem od tej reguły miałyby być zorganizowane działania kontrolne mające na celu zbadanie trzeźwości możliwie największej liczy kierujących pojazdami. Odczyt drogomierza policja będzie zobowiązana od razu wpisać do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Fakultatywny pozostałby odczyt drogomierzy w pojazdach holowanych i przewożonych.

Wprowadzenie nowych przepisów miałoby ułatwić walkę z procederem cofania liczników samochodowych. Bój o wprowadzenie międzynarodowej centralnej bazy danych z zapisem odczytu drogomierzy trwa na szczeblu unijnym.

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji przewiduje także możliwość postoju pojazdu policji drogowej w miejscu, gdzie jest to zabronione. W uzasadnieniu tego przepisu czytamy, że statyczna kontrola ruchu drogowego niejednokrotnie wymaga usytuowania pojazdu policji w miejscu obowiązywania zakazu zatrzymywania. Szczególnie chodzi tu o zatoki przystanków autobusowych (poza godzinami kursowania autobusów), postój na poboczu wzdłuż linii ciągłej, a także na chodnikach.

Projekt rozporządzenia można znaleźć TUTAJ.

Źródło: www.motofaktor.pl