Deklaracja Brukselska ws. sytuacji w moto-branży

Podpisaniem „Deklaracji Brukselskiej” zakończyła się styczniowa konferencja sekcji motoryzacyjnej industriAll European Trade Union. Reprezentanci pracowników z całej Europy przedstawili w niej swoją propozycję oparcia przyszłości przemysłu samochodowego na zrównoważonym rozwoju oraz jednocześnie podkreśli, że obecny kryzys wymaga współpracy z udziałem wszystkich zainteresowanych stron od hali produkcyjnej aż do poziomu europejskiego.
Treść wspólnej deklaracji, której najważniejsze postulaty dotyczą wzmocnienia innowacyjnej konkurencyjności branży motoryzacyjnej, zwiększenia inwestycji w umiejętności zawodowe i szkolenia pracowników oraz promowania zatrudnienia wysokiej jakości została opracowana podczas dwudniowych warsztatów i debat panelowych, o czym informują serwisy związkowców z Fiata i Opla. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 związkowców z całej Europy, również z Polski. W debacie głos zabrali również pracodawcy, m.in. Stephen Girsky, wiceprezes GM.

Analizując obecną sytuację europejskiej branży motoryzacyjnej uczestnicy konferencji wskazywali, że znajduje się ona na rozdrożu – mocno uderzył w nią kryzys gospodarczy, a polityka oszczędnościowa w Unii Europejskiej dodatkowo pogarsza sytuację, zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich (Grecja, Hiszpania, Włochy – tam spadki sprzedaży samochodów są największe). Jednocześnie prowadzone w niektórych firmach działania restrukturyzacyjne, prowadzące do ograniczenia mocy produkcyjnych mają ogromny wpływ na zatrudnienie – nie tylko w danej lokalizacji, ale za sprawą łańcucha dostawców oraz kooperantów na poziomie regionalnym i europejskim – jak również negatywnie wpływa na warunki pracy. Jaskrawym tego przykładem jest ograniczanie zakresu obowiązywania układów zbiorowych oraz coraz powszechniejsze zatrudnianie pracowników poprzez agencje pracy tymczasowej i na podstawie tzw. umów śmieciowych.

Tymczasem, jak podkreślali uczestnicy debaty, w czysto finansowym podejściu do problemu kryzysu nie ma śladu założeń przemysłowych, technologicznych i produkcyjnych polityki coraz głębszych cięć i redukcji. To w żaden sposób nie przyczynia się do przygotowania branży motoryzacyjnej do przyszłych wyzwań, związanych m.in. ekologicznym alternatywnymi napędami (elektryczne, hybrydowe, gazowe) oraz konieczności zapewnienia innowacyjności i elastyczności niezbędnych do odzyskiwania rynku. Aby w przyszłości skutecznie stawić czoła tym wyzwaniom konieczny jest zrównoważony rozwój branży samochodowej, dbający o lokalne rynki poprzez wspieranie zatrudnienia, inwestycji – zarówno w technologie, jak i ludzi – oraz pobudzający popyt wewnętrzny. To wszystko pozwoli na utrzymanie miejsc pracy oraz stworzy dalsze perspektywy rozwoju dla sektora motoryzacji. Jak podkreślono w „Deklaracji Brukselskiej” związki zawodowe pragną przyczynić się do unowocześnienia europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju na miarę XXI wieku poprzez, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy w europejskich zakładach produkcyjnych tworzących zintegrowany łańcuch wartości.

Uczestnicy związkowej konferencji wezwali wszystkie zainteresowane strony do określenia wspólnych stanowisk, a nie tylko przedstawiania oraz podkreślania podziałów – które są i zawsze będą: – Wierzymy zarazem, że działając wspólnie będziemy silniejsi w obliczu stojących przed nami zagrożeń. Nie reprezentujemy podejścia „Europa przeciwko reszcie świata” i nie chcemy wyciągać korzyści z nędzy panującej w krajach trzeciego świata.

” (…) wzywamy naszych partnerów społecznych, rządy europejskie i Unię Europejską do przyłączenia się do nas oraz ożywienia europejskiego przemysłu motoryzacyjnego! – stwierdzono w końcowym zdaniu „Deklaracji Brukselskiej”.

źródło: Solidarność Fiat Auto Poland, Solidarność GMMP

AUTOR:  WNP.PL (AG)