Co grozi za brak badań technicznych?

Konieczność opłacenia OC czy też przeprowadzenia badań technicznych to tylko niektóre sprawy, o jakich powinien pamiętać każdy właściciel auta.

Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie może rodzić dotkliwe dla portfela skutki. Co grozi za brak ważnego okresowego przeglądu pojazdu?

Kto i kiedy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badania techniczne nowego samochodu osobowego są dokonywane przed jego pierwszą rejestracją. Następne należy wykonać przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji. Kolejne trzeba już przeprowadzić po upływie dwóch lat, a później już co rok. W przypadku aut z instalacją gazową, taksówek i samochodów nauki jazdy badania techniczne należy wykonać roku bez względu na wiek pojazdu.

Często zdarza się, że właściciele nowych aut zapominają o konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego po upływie trzech lat. Na jazdę bez aktualnego przeglądu technicznego nie może pozwolić firma, która oddaje auta służbowe do dyspozycji swoim pracownikom, tym bardziej, jeśli są one głównym narzędziem wykonywania ich obowiązków służbowych. Jednym z rozwiązań wspierających w takiej sytuacji fleet managerów są systemy monitoringu pojazdów.

Oprócz tego, że posiadają one możliwość kontroli oraz analizy ponoszonych wydatków, to użytkownicy do dyspozycji mają wiele innych funkcjonalności. – Warto zwrócić uwagę na możliwość otrzymywania powiadomień w postaci alertów, gdy dla któregoś z posiadanych pojazdów zbliża się termin wygaśnięcia ubezpieczenia czy przeglądu technicznego – mówi Małgorzata Słodownik, menedżer działu handlowego monitoringu pojazdów Flotis.pl.

Nowe rodzaje usterek

Zanim ruszymy w podróż warto wiedzieć, że usterka usterce nierówna. Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, stwierdzone w trakcie badania technicznego usterki dzieli się na trzy grupy:

1. usterki drobne – usterki techniczne niemające istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska,

2. usterki istotne – usterki techniczne mogące naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska,

3. usterki stwarzające zagrożenie – usterki stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, niezależnie od okoliczności.

W przypadku wykrycia drobnej usterki diagnosta może wbić pieczątkę do dowodu rejestracyjnego, co oznacza pozytywne przejście badania technicznego pojazdu. Konieczne jest jednak w tej sytuacji poinformowanie kierowcy o tym, że w samochodzie jest usterka i należy ją usunąć. Kierowca nie ma jednak obowiązku pojawienia się na stacji w ciągu dwóch tygodni w celu udowodnienia, że usterka ta została naprawiona.
Warto podkreślić, że w przypadku usterek istotnych zmotoryzowany ma na ich usunięcie dwa tygodnie. W takim przypadku nie jest zatrzymywany dowód rejestracyjny, jednakże kierowca nie otrzymuje pieczątki.

Natomiast jeśli diagnosta wykryje usterki stwarzające zagrożenie może zatrzymać dowód rejestracyjny, a kierowcy nie wolno jeździć samochodem, dopóki ich nie usunie. Diagnosta przesyła również dokument do odpowiedniego wydziału komunikacji. Można go odebrać, gdy samochód zostanie naprawiony i pozytywnie przejdzie badanie techniczne.

Warto podkreślić, że obecnie po zakończeniu przeglądu do rejestru badań technicznych wpisywane są tylko usterki uznane za istotne oraz te stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska.

Co grozi za brak badań technicznych?

W przypadku kontroli drogowej i braku ważnych badań technicznych może dojść do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, a także problemów z ubezpieczycielem – w razie ewentualnej kolizji. To policjant decyduje, czy zatrzymany pojazd nadaje się do dalszego ruchu. Jeśli nie, odbiera on kierowcy dowód rejestracyjny, a auto trafia na lawetę.

Jeśli jednak samochód jest sprawny i nie stanowi zagrożenia w ruchu, policjant zatrzymuje dowód rejestracyjny i wydaje kierowcy pisemne skierowanie na badanie techniczne pojazdu. Co ważne, upoważnia ono tylko do doprowadzenia pojazdu do okręgowej stacji kontroli pojazdów i nie zastępuje dowodu rejestracyjnego. Dokument ważny jest maksymalnie przez 7 dni.

Jeśli wyniki badania będą pozytywne, stacja kontroli pojazdów wydaje stosowne zaświadczenie (ważne 30 dni), z którym należy udać się do wydziału komunikacji, gdzie zostanie zwrócony dowód rejestracyjny. Z dowodem rejestracyjnym oraz kserokopią zaświadczenia trzeba wrócić do stacji kontroli pojazdów (która wykonała badania) w celu uaktualnienia dowodu rejestracyjnego.

W przypadku kolizji drogowej i braku ważnego przeglądu technicznego wypłata odszkodowania z polisy AC uzależniona jest od warunków umowy. Jeśli nie przewiduje ona w takiej sytuacji odszkodowania, to właściciel auta najprawdopodobniej nie dostanie pieniędzy. Może jedynie dochodzić swoich praw w sądzie.

Przyznanie odszkodowania uwarunkowane jest niekiedy oceną rzeczoznawcy. Jeśli stwierdzi on brak winy z powodu stanu technicznego pojazdu, ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie. Warto jednak zaznaczyć, że brak przeglądu nie ma wpływu na ochronę ubezpieczenia OC.

Interia.pl


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997