Cła utrudnią handel elektrykami między UE a Wielką Brytanią

ACEA zwróciła się do Komisji Europejskiej z apelem o podjęcie natychmiastowych działań mających zapobiec nałożeniu od stycznia 2024 roku ceł na pojazdy elektryczne będące przedmiotem handlu między UE a Wielką Brytanią.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) przypomina, że jeśli Komisja nie podejmie żadnych działań, na eksport pojazdów elektrycznych z UE do Wielkiej Brytanii (jej największego partnera handlowego) z początkiem przyszłego roku zostanie nałożona 10-procentowa taryfa celna. Zdaniem Stowarzyszenia, może to kosztować unijne koncerny motoryzacyjne 4,3 miliarda euro w ciągu najbliższych trzech lat, potencjalnie zmniejszając produkcję pojazdów elektrycznych o około 480 tys. sztuk, co odpowiada produkcji dwóch średniej wielkości fabryk samochodów.

Zgodnie z bardziej restrykcyjnymi tzw. „regułami pochodzenia”, które mają obowiązywać od stycznia 2024 roku, jedynym sposobem na uniknięcie tych ceł będzie pozyskiwanie wszystkich części baterii i niektórych tzw. krytycznych materiałów” (np. lit czy kobalt – przyp. red.) w UE / Wielkiej Brytanii. Jak podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia ACEA, obecnie jest to praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. – Podnoszenie cen europejskich pojazdów elektrycznych w momencie, gdy musimy walczyć o udział w rynku w obliczu zaciekłej międzynarodowej konkurencji, nie jest właściwym posunięciem – ani z biznesowego, ani z ekologicznego punktu widzenia – stwierdził Luca de Meo, prezes ACEA i dyrektor generalny Grupy Renault. – W rzeczywistości oddamy część rynku globalnym producentom. Dlatego Europa powinna wspierać swój przemysł w przejściu na zerową emisję netto, tak jak robią to inne regiony, a nie utrudniać go. Istnieje bardzo proste i nieskomplikowane rozwiązanie: przedłużenie obecnego okresu wprowadzania przepisów dotyczących baterii o trzy lata. Wzywamy Komisję do podjęcia właściwych działań – dodał de Meo.

Według ACEA, w europejskich łańcuchach dostaw baterii dokonywane są ogromne inwestycje, ale potrzeba jest więcej czasu, aby zbudować skalę potrzebną do spełnienia wspomnianych „reguł pochodzenia”.

pj

Źródło: SAMAR