Ciężarówki i autobusy: UE zgadza się co do najbardziej ambitnych celów w zakresie redukcji emisji CO2 na świecie

Producenci ciężarówek i autobusów w pełni popierają ambitny program dekarbonizacji. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) stwierdziło jednak, że uzgodniony harmonogram wdrożenia pozostaje niezwykle trudny ze względu na brak niezbędnych warunków umożliwiających skuteczną realizację. Uzgodnione pod koniec zeszłego tygodnia bardzo ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2 muszą być poparte wiarygodnymi warunkami sprzyjającymi.

„Infrastruktura do ładowania energii elektrycznej i uzupełniania wodoru, kompleksowe systemy ustalania cen emisji dwutlenku węgla oraz znaczące środki wsparcia umożliwiające przewoźnikom szybkie inwestowanie: to kluczowe elementy szybkiej dekarbonizacji sektora transportu ciężkiego, oprócz pojazdów o zerowej emisji”, podkreśliła Sigrid de Vries, dyrektor generalny ACEA. „Nie możemy w dalszym ciągu odważnie wyznaczać ambitnych celów producentom pojazdów i oczekiwać szybkiej i sprawnej ich realizacji. Bez ram umożliwiających zwiększenie popytu na modele bezemisyjne osiągnięcie celów będzie niemożliwe, zwłaszcza w przewidzianym terminie” – wyjaśnił de Vries.

Aby osiągnąć cele do 2030 r., po drogach będzie musiało poruszać się ponad 400 000 pojazdów o napędzie akumulatorowo-elektrycznym i wodorowym, a co najmniej jedną trzecią wszystkich nowych rejestracji muszą stanowić modele o zerowej emisji. Aby system działał, Europa potrzebuje co najmniej 50 000 odpowiednich stacji ładowania (większość to megawatowe systemy ładowania) i co najmniej 700 stacji uzupełniania wodoru. Dekarbonizacja transportu ciężkiego wymaga wspólnego wysiłku ze strony wszystkich zainteresowanych stron w całym ekosystemie transportowym.

„Odgrywamy naszą rolę, inwestując i zwiększając produkcję seryjną bezemisyjnych samochodów ciężarowych i autobusów, ale polegamy na zdolności naszych klientów do inwestowania i eksploatacji nowych pojazdów, które zastąpią starsze pojazdy obecnie jeżdżące po europejskich drogach” – dodał de Vries.

W przyszłości europejski przemysł motoryzacyjny będzie w dalszym ciągu uważnie monitorować wdrażanie kluczowych warunków umożliwiających osiągnięcie celów. Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą w równym stopniu zaangażować się w monitorowanie postępów, aby zapewnić wczesne wyeliminowanie oczekiwanych niedociągnięć i wspólną realizację celu, jakim jest dekarbonizacja.

Ciężarówki i autobusy są niezbędne w transporcie towarów i ludzi. Same ciężarówki przewożą 77% wszystkich towarów przewożonych drogą lądową w UE, a ponad połowa podróży transportem publicznym odbywa się autobusami.

Informacja podana za ACEA

O ACEA Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) reprezentuje 15 głównych europejskich producentów samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group , JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Grupa Renault, Toyota Motor Europe, Grupa Volkswagen i Grupa Volvo

Więcej informacji na temat norm CO2 dla pojazdów ciężkich można znaleźć w naszym arkuszu informacyjnym tutaj (ang.)

Artykuł na temat konsekwencji przepisów dotyczących emisji CO2 dla producentów samochodów ciężarowych i autobusów tutaj (ang.)