Boryszew rozpoczyna skup akcji własnych

Boryszew rozpoczyna skup akcji własnych. Cena za papier ma być nie niższa niż 1 zł i nie wyższa niż 30 zł. Wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 proc. kapitału zakładowego – podała spółka w komunikacie.

„Zdaniem zarządu Boryszewa obecny poziom wycen rynkowych spółki nie uwzględnia jej perspektyw rozwoju, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem w stosunku do realnej wartości, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w akcje Boryszew SA” – napisano w raporcie.

Celem programu jest nabywanie akcji z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży, do umorzenia lub na sfinansowanie przejęć.

Rozpoczęcie programu nastąpi 16 października 2014 r. Termin skupu upływa w ciągu pięciu lat, licząc od czerwca 2014 r. , kiedy to walne Boryszewa podjęło uchwałę w tej sprawie.

W środę na zamknięciu sesji za akcje spółki płacono 6,39 zł.

Autor:  PAP