Boryszew rośnie dzięki motoryzacji

W pierwszej połowie roku grupa Boryszew zwiększyła przychody i zyski. To w dużej mierze wynik dynamiki segmentu motoryzacyjnego, który znacznie zwiększył zyski. Segmenty „metalowe” zwiększyły wolumeny sprzedaży, ale nie zrekompensowało to obniżek cen metali.

Przychody grupy kapitałowej Boryszew wzrosły w pierwszym półroczu 2014 o 3,8 proc. i wyniosły 2,534 mld zł, co jest wypadkową wzrostu w segmencie motoryzacyjnym i spadku w segmentach „metalowych”. Spadły one mimo wzrostu wolumenów sprzedaży, co wynika z niższych notowań metali na londyńskiej giełdzie i niekorzystnego kursu dolara.

Grupa zanotowała w pierwszym półroczu wzrost wolumenów sprzedaży o 6 proc. Wyższą sprzedaż zanotowała większość podmiotów.

Największe wzrosty uzyskał Oddział NPA Skawina, podnosząc sprzedaż o 5,2 tys. ton, a więc o 53 proc. Baterpol zwiększył sprzedaż o 3,1 tys. ton, czyli 18 proc. Dziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży WM Dziedzice (o 1,5 tys. ton) pozwolił spółce zanotować największą ilościową sprzedaż w jej historii. Oławski oddział ZM Silesia zwiększył sprzedaż o 7 proc. (o 0,8 tys. ton) natomiast Hutmen o 6 proc. (o 0,4 tys. ton). Huta Aluminium Konin zanotowała ośmioprocentowy spadek sprzedaży, ale zmniejszenie jej o 3,1 tys. ton to wynik planowego wyłączenia części linii produkcyjnych w związku z pracami modernizacyjno – inwestycyjnymi.

Ogólnie wolumeny w Segmencie Miedzi wzrosły do 23,7 tys. ton, w Segmencie Aluminium do 49,2 tys. ton a w segmencie Cynku i Ołowiu do 39,7 tys. ton. Przychody dwóch pierwszych segmentów spadły odpowiednio do 486,2 mln zł i 489 mln zł, natomiast ostatniego wzrosły do 293,2 mln zł. W segmencie Motoryzacja przychody wzrosły do 913,4 mln zł. Segment Wyroby Chemiczne zmniejszył przychody do 161,5 mln zł. Segment Handel i Pozostałe zwiększył przychody do 288,7 mln zł.

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej wyniósł 79,1 mln zł, co jest znacznym wzrostem w porównaniu do osiągniętego przed rokiem – 47,6 mln zł. W poszczególnych segmentach EBIT kształtował się następująco: Motoryzacja – 23,8 mln zł (przed rokiem 2,3 mln zł), Aluminium – 25,3 mln zł (przed rokiem 30,1 mln zł), Miedź – 9,3 mln zł (7,6 mln zł), Cynk i Ołów – 8,2 mln zł (1,7 mln zł), Handel i Pozostałe – 8,7 mln zł (6,7 mln zł) oraz Wyroby Chemiczne – 6,2 mln zł (6,4 mln zł).

Wzrost w Motoryzacji to wynik wzrostu wolumenów sprzedaży i marży. Grupa Maflow odbudowała już wysokość portfela zamówień, utraconych przed przejęciem przez Boryszew na skutek procesów upadłościowych. W przypadku grupy BAP cel ten ma zostać osiągnięty w przyszłym roku.

W segmentach metalowych wzrosty w Miedzi oraz Cynku i Ołowiu są wynikiem przede wszystkim zwiększenia wolumenów sprzedaży i obniżeniu kosztów. Spadek w Aluminium także wynika z mniejszych wolumenów – skutku wyłączenia części linii z powodu prac inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Spadek w segmencie Wyroby Chemiczne były spowodowane wpływem kryzysu na Ukrainie na rynek plastyfikatorów chemicznych oraz zakończeniem realizacji dużych kontraktów wojskowych przez Nylonbor.

Zysk netto grupy Boryszew wynosił 50,2 mln zł, co w zastawieniu z wynikiem sprzed roku oznacza wzrost o 21 mln zł.

AUTOR:  WNP.PL (PIOTR MYSZOR)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997