BASF: nowe technologie dla materiałów akumulatorowych

Przez ostatnich kilka miesięcy firma BASF podjęła szereg strategicznych decyzji w celu wzmocnienia pozycji na rynku materiałów dla wysokowydajnych akumulatorów.
Dzięki przejęciu amerykańskich firm: Ovonic Battery Company oraz Novolyte Technologies, nabyciu aktywów Merck’s electrolyte, zawarciu umowy licencyjnej na przejęcie technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP) z LiFePO4+C Licensing AG oraz udziałach w firmie Sion Power, firma BASF poszerzyła ofertę technologiczną i dostęp do światowych rynków w zakresie materiałów akumulatorowych.

– Większość materiałów wykorzystywanych w litowo-jonowych akumulatorach obecnie montowanych do elektrycznych bądź hybrydowych samochodów opartych jest na nowatorskich rozwiązaniach chemicznych, mówi Andreas Fischer, wiceprezes działu Battery Research and Electrochemistry firmy BASF w placówce Ludwigshafen / Niemcy. W szczególności katody, anody i elektrolity mają istotne znaczenie dla wydajności akumulatorowej. Akumulatory to swoiste elektrownie chemiczne, w których wszystkie materiały muszą być do siebie optymalnie dopasowane, dodaje Fischer. – Dlatego też przez ostatnie lata zainicjowaliśmy wiele kluczowych projektów badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnych materiałów dla wydajnych akumulatorów, które będą pozwalały zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich produkcji.

Kadra naukowa firmy BASF współpracuje w tym zakresie z wieloma państwowymi i międzynarodowymi uczelniami, instytutami badawczymi, a także z partnerami w branży przemysłowej. Jednym z przykładów jest Alians HE-Lion (High Energy Lithium-ion Battery – Wydajny Akumulator litowo-jonowy) dotowany przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych oraz kierowany przez BASF. – W ramach HE-Lion współpracujemy z takimi potentatami, jak BOSCH i Volkswagen oraz z wieloma uniwersytetami, instytutami badawczymi opracowując litowo-jonowe akumulatory nowej generacji, tłumaczy Fischer.

W ramach opracowywania nowych materiałów akumulatorowych naukowcy z BASF prowadzą wspólne badania laboratoryjne z Instytutem Technologicznym Karlsruhe (KIT). Obaj partnerzy planują zainwestować ok. 12 mln euro w ciągu najbliższych 5 lat. BASF jest także założycielem oraz organem Zarządczym „Sieci Kompetencyjnej Litowo-Jonowych Baterii” (KLiB) w niemieckim Ulm. KLiB to stowarzyszenie niemieckich firm oraz instytutów badawczych zorientowanych na wykorzystywanie zastosowań akumulatorów litowo-jonowych.

Poza materiałami dla akumulatorów litowo-jonowych, firma BASF również prowadzi badania nad koncepcjami akumulatorów litowo-siarkowych oraz litowo-powietrznych. – Te nowoczesne technologie zapewniają znacznie wyższe zagęszczenie energetyczne oraz posiadają potencjał możliwości jeszcze większej redukcji wagi oraz kosztów produkcji akumulatorów, mówi Fischer. W tym zakresie BASF również współpracuje z zewnętrznymi partnerami ze świata nauki i przemysłu. – Zajmujemy się podstawowymi kwestiami w zakresie nowych materiałów i elementów funkcjonalnych, na przykład poprzez sieć badawczą „Elektrochemia i Akumulatory” współpracujemy z partnerami z Niemiec, Szwajcarii, Izraela, USA i Kanady. Aby zwiększyć cykl życiowy oraz gęstość energetyczną akumulatorów litowo-siarkowych, BASF współpracuje również z amerykańską firmą Sion Power, tłumaczy Fischer.
AUTOR:  BASF, WNP.PL (AG)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997