Autosan z umową w Wałczu. 5 x SanCity

15 października miało miejsce bardzo ważne dla Wałcza wydarzenie. Miasto podpisało z Autosanem umowę na dostawę nowych autobusów. Dodajmy, że bardzo wyczekiwanych.
 
W obecności Burmistrza Miasta Wałcz Macieja Żebrowskiego, Prezesa Zarządu Eugeniusza Szymonika i Prokurenta Marka Ruchlewicza firmy Autosan Sp. z o.o. z Sanoka oraz zaproszonych gości, w siedzibie ratusza podpisano dziś umowę na zakup 5 autobusów niskoemisyjnych w ramach pozyskanych przez Gminę Miejską Wałcz środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dot. projektu pn.”Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny”
 
Projekt przewiduje zakup trzech autobusów MIDI SANCITY 10LF oraz dwóch autobusów MAXI SANCITY 12LF.
 
Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w sierpniu 2017 roku. Jednakże, pomimo ogłoszonych trzech postępowań o zamówienie publiczne, nie udało się rozstrzygnąć przetargu i wybrać dostawcy autobusów. W ostatnim, ogłoszonym w lipcu br. przetargu, złożono dwie oferty: firmy Autosan Sp. z o.o. na łączną kwotę 5 019 753,00 zł brutto oraz firmy Solaris Bus&Coach na łączną kwotę 5 592 195,00 zł brutto.
 
Wygrała firma Autosan Sp. z o.o., która dostarczy trzy autobusy MIDI po 981 171,00 zł brutto każdy oraz dwa autobusy MAXI po 1 038 120,00 zł brutto każdy.
 
Prezes Zarządu wybranej w przetargu firmy Autosan Sp. z o.o. Pan Eugeniusz Szymonik na dzisiejszej konferencji prasowej, poświęconej podpisanej dziś umowy zadeklarował, że autobusy mogą być gotowe do użytku już na początku przyszłego roku.

Źródło: www.infobus.pl