Autobusy hybrydowe i elektryczne przyszłością komunikacji miejskiej

Szybki rozwój urbanizacji i postępujące zanieczyszczenie powietrza stawiają przed rządzącymi duże wyzwania dotyczące modernizacji infrastruktury i komunikacji publicznej. W celu zapewnienia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju transportu sektor autobusowy będzie zmuszony do zastosowania nowych układów napędowych oraz innych zaawansowanych rozwiązań, takich jak centra przesiadkowe o układzie gwiaździstym czy transport multimodalny.
Wg najnowszej raportu globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan pt. „Analiza strategiczna globalnego rynku autobusów hybrydowych i elektrycznych” sprzedaż autobusów hybrydowych i elektrycznych na świecie do roku 2020 wzrośnie o prawie 21%. Szacuje się, że do tego czasu udział autobusów hybrydowych w rynku globalnym osiągnie poziom niemal 10%, zaś elektrycznych prawie 6%. Łączne dostawy hybrydowych i elektrycznych autobusów miejskich osiągną poziom niemal 42 tys.szt.

– Hybrydyzacja i elektryfikacja układów napędowych stanie się do roku 2020 powszechnie obowiązującym trendem w autobusowej komunikacji miejskiej, twierdzą analitycy Frost & Sullivan. – Trend ten będzie wynikał z niższych kosztów eksploatacji, ulg podatkowych, a także surowych norm emisji spalin oraz przepisów wymagających stosowania silników przyjaznych dla środowiska naturalnego. Wsparciem będzie także pomoc finansowa przyznawana zielonym technologiom.

Kraje rozwinięte rozpoczęły już wprowadzanie do eksploatacji zaawansowanych jednostek napędowych, takich jak silniki hybrydowe i elektryczne w autobusach miejskich. Celem tych działań jest obniżenie emisji spalin i zużycia paliwa.

O ile autobusowa komunikacja publiczna stanowi integralny element życia miejskiego w państwach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), to sukces tego typu komunikacji w Ameryce Północnej i Europie zależy od społecznej percepcji. Promowanie autobusów miejskich jako przyjaznego dla środowiska, wygodnego i ekonomicznego środka transportu może przyczynić się do wzrostu liczby pasażerów i szerszego korzystania z komunikacji publicznej.

Oczekuje się, że wielu znaczących chińskich producentów autobusów zechce w niedługim czasie wejść na światowy rynek i zbudować swoje bazy produkcyjne zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Pozostali globalni producenci będą poszukiwali potencjalnych partnerów w Chinach, dążąc do zwiększenia przychodów i uruchomienia tam własnych zakładów, co pozwoli na konkurowanie w zakresie ceny.

Chociaż troska o środowisko naturalne przekłada się na coraz bardziej wymagające normy emisji spalin, a w konsekwencji na rożnego typu oferty wsparcia eko-rozwiązań, to wzrost liczby hybrydowych i elektrycznych autobusów miejskich będzie wynikał przede wszystkim z kondycji globalnej gospodarki. Miejskie spółki autobusowe będą wolały inwestować w rozwiązania zapewniające niskie koszty eksploatacji, przy jednoczesnym spełnianiu norm emisji spalin. Oczekuje się, że większość producentów pojazdów hybrydowych i elektrycznych przeprowadzi w najbliższych latach programy integracji, dążąc do zwiększenia swych przychodów. Stopniowo, do roku 2020, może pojawić się trend faworyzujący hybrydy równoległe oraz systemy magazynowania energii oparte na kondensatorach typu „ultracap”, charakteryzujące się wysoką pojemnością.

źródło: Frost&Sullivan

AUTOR: WNP.PL (AG)