ACEA: WYNIKI REJESTRACJI SO w EUROPIE w KWIETNIU 2023

W kwietniu 2023 r. unijny rynek samochodowy odnotował znaczny wzrost rejestracji samochodów osobowych, osiągając 803 188 sprzedanych sztuk, co oznacza wzrost o 17,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wszystkie główne rynki UE z Włochami (+29,2%) i Francją (+21,9%) na czele solidnie zwiększyły swoją sprzedaż w ubiegłym miesiącu.

Od stycznia do kwietnia 2023 r. rynek samochodowy w UE zwiększył się o 17,8% do 3,5 mln zarejestrowanych aut. Pomimo poprawy rok do roku, sprzedaż nadal jest o 22,8% niższa w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r., co odzwierciedla ciągłe zmagania rynku samochodowego w UE. Wśród czterech głównych rynków UE największy wzrost wykazała Hiszpania (+33,7%), a następnie Włochy (+26,9%), Francja (+16,7%) i Niemcy (+7,9%).

 RODZAJE PALIWA W NOWYCH SAMOCHODACH

W kwietniu udział w rynku samochodów elektrycznych na baterie wyraźnie umocnił się, z 9,1% do 11,8%. Pomimo tego, że hybrydy stanowią obecnie 24,8% rynku nowych samochodów w UE, samochody benzynowe nadal dominują z największym udziałem na poziomie 38,2%.

 SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

W ubiegłym miesiącu rejestracje nowych samochodów elektrycznych na baterie w UE znacząco wzrosły (+51,9%) do 94 561 sztuk. Oznacza to 11,8% udział w rynku, o prawie 3% więcej niż w kwietniu 2022 roku. Wśród krajów UE większość odnotowała dwu- i trzycyfrowe wzrosty procentowe, w tym dwa największe: Francja (+34,8%) i Niemcy (+34,1%). Dzięki temu skumulowany wzrost sięgnął 45,1%, przy 415 579 sprzedanych szt. w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2023 roku.

Sprzedaż hybrydowych pojazdów elektrycznych (HEV) w kwietniu kontynuowała wzrosty, zwiększając się o 22,7% do 199 407 sztuk. Wynikało to przede wszystkim z dwucyfrowych zwyżek na czterech kluczowych rynkach UE: Niemczech (+35,9%), Francji (+28,6%), Włoszech (+28,3%) i Hiszpanii (+14,4%). Dzięki temu udział pojazdów HEV w rynku wynosi obecnie 24,8% (wzrost z 23,7% w kwietniu 2022 r.).

Pomimo wzrostu o 4,3% w marcu, unijny rynek pojazdów hybrydowych typu plug-in (PHEV) zmniejszył się w kwietniu (-5,5%), przy znacznym spadku sprzedaży w Niemczech (-45,7%), największym rynku dla tego typu paliwa. W rezultacie łączny udział w rynku PHEV obniżył się z 9,2% w kwietniu ubiegłego roku do 7,4% w 2023 roku.

SAMOCHODY Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI I DIESLA

Kwiecień był kolejnym udanym miesiącem pod względem rejestracji nowych samochodów benzynowych w UE, a ich sprzedaż wzrosła o 17,3%, osiągając liczbę 306 757 sztuk. Oznacza to udział w rynku na poziomie 38,2%, taki sam jak w kwietniu 2022 roku. Wzrost był napędzany głównie solidnymi wynikami na czterech kluczowych rynkach UE, w szczególności we Włoszech (+39,3%) i Francji (+31,3%). Od początku roku sprzedaż benzyny w UE osiągnęła prawie 1,3 miliona sztuk, co stanowi znaczący wzrost o 18,3% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku.

Rynek samochodów z silnikami wysokoprężnymi w UE pozostał na niezmienionym poziomie w kwietniu (+0,03%), pomimo wysokich rezultatów na dwóch największych rynkach bloku: Włoszech (+21,5%) i Niemczech (+2,4%). Samochody z silnikami Diesla odpowiadają za 14,7% udziału w rynku UE, co oznacza spadek z 17,2% w kwietniu 2022 roku.

Źródło: https://www.acea.auto/