ACEA: konsekwentny wzrost europejskiego rynku pojazdów użytkowych

W grudniu 2015 r. odnotowano w Unii Europejskiej (bez danych z Malty) silny wzrost popytu na nowe samochody użytkowe (+14,8%). W ciągu ostatniego miesiąca zarejestrowano razem 191 826 szt., co zamknęło kolejny rok wzrostu. Wzrost ten utrzymał się we wszystkich segmentach pojazdów użytkowych, informuje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) w raporcie przytaczanym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Silnym, dwucyfrowym wzrostem ostatni miesiąc ub.roku zakończył się we Włoszech (+23,2%), Hiszpanii (+23%), Wlk.Brytanii (+20,3%). Następnie we Francji (+9,4%) oraz Niemczech (+8,7%).

W całym 2015 roku, rynek UE reprezentował konsekwentną zwyżkę rejestracji (+12,4%) i wzrósł trzeci rok z rzędu, przekraczając 2 mln zarejestrowanych samochodów użytkowych (2 079 322). W ciągu roku największy wzrost był w Hiszpanii (+36,4%), następnie w Wlk.Brytanii (+16,7%), Włoszech (+13,2%), Niemczech (+4,3%) i Francji (+3,1%) – we wszystkich krajach wykonanie było wyższe niż w 2014 r.

Grudniowa liczba rejestracji nowych aut dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t wyniosła 160 518 szt., co przełożyło się na wzrost (+13,5%), w stosunku do grudnia ’14 r. Do ożywienia przyczyniły się Włochy (+23,9%), Hiszpania (+23,8%), Wlk.Brytania (+ 14,6%), Francja (+ 8,7%) oraz w Niemcy (+ 5,6%).

W całym 2015 r. zarejestrowano w Unii 1 713 850 nowych aut dostawczych (+11,6%). Wszystkie główne rynki odczuły wzrost popytu, w szczególności w Hiszpanii (+36,1%), Wlk.Brytanii (+15,6%) i Włoszech (+12,4%).

W grudniu ’15 wyniki wskazały znaczne podwyżki w segmencie ciężkich samochodów ciężarowych (+22,4%). Rejestracje wzrosły do 20 839 nowych pojazdów. Do tego rezultatu, w dużej mierze przyczyniły się wyniki w Wlk.Brytanii (+97,1%), gdzie niemal podwoiły się rejestracje w porównaniu do grudnia ’14.

W 2015 r., rynek najcięższych, nowych aut ciężarowych w UE zwiększył się o 19,4%, osiągając 260 135 szt. Zwiększony popyt na takie pojazdy występował w Hiszpanii (+38,7%), Wlk.Brytanii (+32,1%), Włoszech (+25,3%), Francji (+12,7%) oraz w Niemczech (+5,3%) i był wspierany ogólnym ożywieniem w regionie. Na uwagę zasługuje pozytywny wkład Holandii (+34,4%) i Polski (+31,7%).

W grudniu ’15, liczba rejestracji wszystkich nowych ciężarówek (pow. 3,5 t dmc) w UE wyniosła 27 315 szt., w porównaniu do grudnia ’14 odnotowano wrost (+23,7%). W Wlk.Brytanii na koniec roku rynek zdecydowanie wzrósł (+75,6%) po spadku w październiku. Również wysokie wzrosty na koniec 2015 r., miały miejsce w Hiszpanii (+19,5%), Niemczech (+19,5%), Francji (+13,2%) i we Włoszech (+10,1%).
W 2015 r. zarejestrowano w Unii Europejskiej (bez Malty) 325 689 nowych ciężarówek (+16,2%) do 3,5 t dmc. Na pięciu głównych rynkach najwyższy wzrost był w Hiszpanii (+38,4%), Wlk. Brytanii (+24,5%), Włoszech (+21,3%) i Francji (+ 10,3%).

W grudniu 2015 r., liczba rejestracji nowych autobusów i autokarów wzrosła (+11,1%) w porównaniu do grudnia 2014 roku do ok. 4 tys. szt. Do rozwoju przyczyniły się w znacznej mierze Włochy (+79,1%), Francja (+33%), Wlk.Brytania (+32,6%) i Niemcy (+11,6%).

W całym 2015 r., rynek UE zwiększył się (+17,8%) do 39 783 nowych autobusów i autokarów. Popyt był przede wszystkim napędzany w Hiszpanii (+38%), Wlk.Brytanii (+ 27,2%) i Francji (+24,6%), następnie we Włoszech (+13,3%) i Niemczech (+8,6%). Znaczący wzrost odnotowano również na rynku rumuńskim (+101,1%).

źródło: ACEA

AUTOR:  WNP.PL (AG