Ursus gotowy do sprzedaży fabryk lub całego biznesu ciągników. Widzi szansę w autobusach elektrycznych

Producent ciągników obiecuje poprawę i przekonuje, że jego plan się powiedzie. Jeśli inwestor, to z Dalekiego Wschodu – słychać w branży – pisze „Puls Biznesu” o Ursusie i jego restrukturyzacji. Prawdopodobna jest sprzedaż części aktywów spółki – mówi wiceprezes Michał Nidzgorski.

Ursus ma trzy dywizje, zajmujące się produkcją ciągników, maszyn i autobusów elektrycznych. – Rozmawiamy z różnymi potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi którąkolwiek z nich – dodaje Nidzgorski. Spółka rozważa też sprzedaż całego biznesu produkcji ciągników, jeśli pojawi się inwestor strategiczny.

Jeden z ekspertów, cytowany anonimowo przez „PB”, uważa, że taka inwestycja może być atrakcyjna dla graczy z Dalekiego Wschodu, szukających furtki na europejskie rynki, albo dla kogoś z Wielkiej Brytanii, kto chce zabezpieczyć się przed twardym brexitem.
Restrukturyzacja w Ursusie. Nadzieja w autobusach

W Ursusie trwa restrukturyzacja. Firma planuje do 2023 r. dokonać pełnej spłaty zobowiązań, będących elementem planu restrukturyzacyjnego, o wartości około 140 mln zł.

Nidzgorski zapewnia, że restrukturyzacja nie wpłynęła na bieżącą działalność spółki. Pracujemy nad przebudową portfolio w kierunku poprawy jego zyskowności – zmniejszamy liczbę produktów, koncentrując się na ciągnikach, na które jest największy popyt, czyli tych o średniej i dużej mocy. Do tego modernizujemy sieć sprzedaży – zmieniamy politykę względem liderów, żeby poprawić marżowość i liczymy, że krajowy rynek ciągników w końcu ruszy z miejsca po kilku latach przestoju – mówi w rozmowie z „PB”.

Jak zauważa dziennik, najjaśniej obecnie wygląda sytuacja dywizji autobusów Ursusa, w tym elektrycznych.

– Dynamiczny rozwój spółki autobusowej pozwoliłby na uzdrowienie kondycji całej grupy Ursus i za chwilę pod względem przychodów autobusy mogłyby przeważać nad ciągnikami – twierdzi Nidzgorski.

Źródło: www.businessinsider.com.pl