Auto w sieci… elektroenergetycznej. Czy to już?

Nissan i Endesa podpisały list intencyjny w sprawie promowania systemu włączenia pojazdów do sieci elektroenergetycznej na skalę masową.

Na 85. Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie firmy Nissan oraz Endesa z Grupy Enel podpisały umowę otwierającą drogę do utworzenia systemu włączenia pojazdów do sieci elektroenergetycznej (vehicle-to-grid, V2G) na skalę masową.

Firmy wyraziły intencję współpracy przy tworzeniu systemu V2G oraz modelu biznesowego służącego wykorzystaniu potencjału tej technologii.
Nissan, który sprzedał już na całym świecie ponad 160 tys. egz. elektrycznego modelu LEAF, chce otworzyć nowy rozdział bezemisyjnej mobilności i uwalnia potencjał akumulatorów pojazdu elektrycznego, zawierając umowę dotyczącą dwukierunkowego przesyłu energii. W ten sposób wprowadzone w życie zostaną podjęte zobowiązania do wspierania ekosystemu pojazdów elektrycznych, a nie tylko konkretnego modelu samochodu.

Strony umowy zadeklarowały współpracę przy następujących działaniach:
– wprowadzenie usług V2G na europejski rynek,
– badanie możliwości dalszego wykorzystywania akumulatorów wymontowanych z pojazdów elektrycznych (w gospodarstwach domowych, budynkach, sieci elektroenergetycznej),
– opracowanie i ocena potencjału pakietowych ofert, obejmujących aspekty energii i mobilności.

Paul Willcox, prezes Nissan Europe, mówi o systemie dwukierunkowego przesyłania energii, jako o milowym kroku, przyspieszającym budowę rynku aut elektrycznych: – Uważamy, że ta innowacja jest ważnym wydarzeniem dla właścicieli Nissanów LEAF i e-NV200. Każdy akumulator elektrycznego Nissana może magazynować energię w skali użytecznej dla sprawniejszego i bardziej odpowiedzialnego zarządzania zapotrzebowaniem na energię i jej podażą w lokalnych sieciach elektroenergetycznych. To pozwoliłoby zmniejszyć całkowity koszt posiadania samochodu elektrycznego.

Jednym z wyzwań w systemach zarządzania dystrybucją energii elektrycznej jest zapewnienie stabilności sieci elektroenergetycznej. Kwestia ta jest szczególnie istotna w krajach pozyskujących dużą część energii ze źródeł odnawialnych, której udział będzie się z czasem zwiększać. W długofalowych wizjach zakłada się, że bezemisyjne e-samochody będą centralnym elementem zintegrowanego systemu, w którym ich właściciele mogliby uczestniczyć w hurtowym obrocie energią zgromadzoną w akumulatorach pojazdów, a tym samym obniżać koszty ich eksploatacji. W tym scenariuszu, użytkownik samochodu elektrycznego nie tylko decyduje, kiedy i gdzie naładować akumulator, ale także kiedy najlepiej spożytkować lub odsprzedać zgromadzoną energię. W ten sposób może on uzyskiwać finansowo wymierne korzyści w postaci zaoszczędzonej energii, a jednocześnie w maksymalnym stopniu wykorzystywać jej odnawialne źródła.

– Elastyczność w zakresie przechowywania i przesyłania energii ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej w systemie V2G jeszcze bardziej zwiększy już teraz znaczące i wymierne korzyści z elektrycznej mobilności. Slatego Endesa i jej spółka macierzysta Enel oraz firma Nissan postanowiły połączyć siły i wspólnie promować tę technologię, powiedział Javier Uriarte, dyrektor ds. rynku iberyjskiego w firmie Endesa.

System Vehicle to Grid (V2G) składa się z dwukierunkowej ładowarki oraz układu zarządzania energią, który może obsługiwać również pozasieciowe, odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe. Za pomocą tego wyposażenia właściciel modelu LEAF lub e-NV200 może ładować samochód poza godzinami szczytu energetycznego, korzystając z tańszej taryfy, a następnie zużywać energię zgromadzoną w akumulatorze pojazdu na potrzeby gospodarstwa domowego w okresie obowiązywania wyższej taryfy, a nawet odsprzedawać ją z zyskiem do sieci. Energia elektryczna wytworzona w panelach słonecznych lub turbinach wiatrowych może być wykorzystana do ładowania akumulatora pojazdu, zasilania urządzeń w domu i firmie lub odprowadzona do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Po wieloletnich testach w realistycznych warunkach Endesa opracowała niskokosztową technologię V2G gotową do zastosowania na masową skalę. Technologię V2G firma zaprezentowała po raz pierwszy w 2008 r. w Smartcity Malaga – na poligonie doświadczalnym służącym Grupie Enel do testowania rozwiązań dla inteligentnych miast. 12 marca br. Endesa i Nissan przeprowadzą pełną prezentację gotowego do wprowadzenia na rynek i niskokosztowego systemu w Madrycie.

źródło: Nissan

AUTOR:  WNP.PL (AG)