Ostatnie w tym roku szkolenie: Likwidacja szkód komunikacyjnych poziom zaawansowany 22.11.2023 r.

Szkolenie jest adresowane do właścicieli, kadry zarządzającej oraz doradców serwisowych warsztatów samochodowych w tym ASO, którzy zdecydowali się oprzeć swoją działalność na bezgotówkowym rozliczaniu szkód z Towarzystwami Ubezpieczeń odpowiedzialnymi za szkody.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze, z praktycznego punktu widzenia, kwestie związane z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych. Poziom szkolenia został dostosowany do osób, które posiadają już podstawową wiedzę na temat procesu likwidacji szkód, ale chciałby poszerzyć i usystematyzować wiadomości w tym zakresie.

Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwych roszczeń wynikających z zdarzeń drogowych przysługujących Poszkodowanym oraz zaproponowanie dobrych praktyk, które powinny obowiązywać w likwidacji szkód komunikacyjnych.

LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH DLA ZAAWANSOWANYCH

PROGRAM SZKOLENIA

1.Istotne pojęcia prawne i techniczne związane z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych

2. Podstawy prawne i orzecznictwo obowiązujące w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych

 •  Aktualnie obowiązujące ustawy
 • Rekomendacje KNF
 • Wybrane orzeczenia SN i sądów powszechnych

 3. Przebieg postępowania mającego na celu likwidację szkód komunikacyjnych z OC

 •  Zgłoszenie szkody
 • Komunikacja z likwidatorem
 • Termin spełniania świadczenia
 • Rodzaje decyzji
 • Reklamacje
 • Ugody

 4. Roszczenia związane z zaistnieniem szkody częściowej w ramach OC 

 • Koszty naprawy uszkodzonego samochodu
  • niezbędne dokumenty
  • odpowiednia stawka za roboczogodzinę
  • zasadny zakres naprawy
  • części zamienne
  • rabaty, upusty, potrącenia
  • najczęściej popełniane błędy
 • Koszty wynajmu samochodu zastępczego
  • niezbędne dokumenty
  • propozycja wynajmu samochodu zastępczego
  • konsekwencje braku współdziałania z T.U.
  • odpowiednia stawka dobowa za wynajem samochodu zastępczego
  • zasadny czas wynajmu samochodu zastępczego w przypadku szkody częściowej oraz w przypadku szkody całkowitej
  • najczęściej popełniane błędy
 • Koszty holowania
  • niezbędne dokumenty
  • odpowiednia stawka
  • najczęściej popełniane błędy
 • Inne roszczenia

 5. Roszczenia związane z zaistnieniem szkody całkowitej w ramach OC

 6. Przebieg postępowania mającego na celu likwidację szkód komunikacyjnych z AC

  • Polisa AC i OWU
  • Zgłoszenie szkody
  • Komunikacja z likwidatorem
  • Termin spełniania świadczenia
  • Rodzaje decyzji
  • Reklamacje
  • Ugody

 7. Roszczenia związane z zaistnieniem szkody w ramach AC

 8. Postępowanie sądowe związane z zaistnieniem szkód komunikacyjnych w ramach OC i AC  

 • Przebieg postępowania sądowego
 • Prawa i obowiązki stron postępowania sądowego
 • Ciężar dowodu
 • Rola biegłego sądowego
 • Koszty postępowania sądowego
 • Przedawnienie roszczeń

 9. Wolne wnioski i pytania

DATA SZKOLENIA: 22.11.2023 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU: 10

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Justyna Radek Radca prawny. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, gdzie ukończyła z bardzo dobrymi wynikami prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach a następnie uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego.
Specjalistka z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Na co dzień obsługuje podmioty związane z branżą motoryzacyjną. Posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych oraz dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Autorka licznych publikacji związanych z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych.
Interesuje się rekonstrukcją wypadków drogowych. Aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu motoryzacji. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych niosących pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

CENA:

I OSOBA 790,00 PLN (członek PIM); II OSOBA 750,00 PLN (członek PIM)

I OSOBA 940,00 PLN (rynek serwisowy, pozostałe firmy); II OSOBA 890,00 PLN (rynek serwisowy, pozostałe firmy)

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, certyfikat, lunch, przerwy kawowe.

Cena nie zawiera: noclegu, dojazdu, parkingu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH_poziom zaawansowany