Szkolenie: BHP w warsztacie motoryzacyjnym 25.04.2023

Program szkolenia obejmuje podstawowe, z praktycznego punktu widzenia, kwestie związane z tematem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach mechaniki samochodowej, poszerzone  o  zagrożenia  związane  z serwisem i eksploatacją samochodów z napędem elektrycznym, w tym zagrożenia pożarowe.

Poziom szkolenia został dostosowany zarówno dla osób stanowiących kadrę zarządzającą i kierującą, jak i dla pracowników bezpośrednio zajmujących się serwisem i naprawą aut.

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych wymagań i obowiązków ciążących na właścicielach zakładów w zakresie min. prawa budowlanego, czy zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom oraz zapoznanie pracowników z potencjalnymi zagrożeniami i sposobami przeciwdziałania im. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia pozwolą również na przybliżenie tematu związanego ze specyfiką  pożaru  aut elektrycznych i zapoznanie ze sposobami ich gaszenia.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Zakładach Mechaniki Samochodowej z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z obsługi  i eksploatacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wymagania dotyczące budynków  i   pomieszczenia pracy przeznaczonych na warsztaty samochodowe
 2. Eksploatacja obiektów  i urządzeń: przeglądy ,wymagania, dokumentacja
 3. Zawód mechanik samochodowy:
  – wymagania w zakresie szkoleń , badań lekarskich ,
  – czynniki środowiska pracy związane z wykonywaniem zawodu oraz możliwe skutki zdrowotne
 4. Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym:
  – bezpieczne stanowisko pracy
  – środki ochrony osobistej
  – specjalistyczne szkolenia
  – instrukcje bhp i ppoż.
  – obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania zagrożeń
 5. Akumulator auta elektrycznego jako źródło potencjalnych zagrożeń
 6. Pożar auta elektrycznego. Gasić ? Czy nie gasić ?A jeśli tak to w jaki sposób
 1. Postępowanie podczas kolizji, wypadku z udziałem auta elektrycznego. 
 2. Wolne wnioski i pytania

DATA SZKOLENIA: 25.04.2023 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU: 10

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

 

 

 

 


st. bryg. mgr inż. Dariusz Stasiak

Specjalista ds. pożarnictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Audytor wewnętrznych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Absolwent :

 • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • Studiów podyplomowych z zakresu zarządzania podmiotami gospodarki budżetowej i zamówień publicznych Akademii Ekonomicznej  w Poznaniu  oraz
 • Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu z zakresu bezpieczeństwa
  i higieny pracy.

Pełnił funkcję m.in. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,  Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego  i Ochrony  Zdrowia  Starostwa Powiatowego, Biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinie pożarnictwa.

Posiada wiedzę teoretyczna i praktyczną nabytą w trakcie wieloletniej służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej,  kończąc  wiele szkoleń z różnych dziedzin ratownictwa oraz dowodząc akcjami ratowniczo – gaśniczymi.

Współtwórca Krajowego Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa wielkopolskiego.

Obecnie prowadzi firmę  świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie  bhp i ppoż.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

CENA:

I OSOBA 690,00 PLN (członek PIM); II OSOBA 650,00 PLN (członek PIM)

I OSOBA 840,00 PLN (rynek serwisowy, pozostałe firmy); II OSOBA 790,00 PLN (rynek serwisowy, pozostałe firmy)

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, certyfikat, lunch, przerwy kawowe.

Cena nie zawiera: noclegu, dojazdu, parkingu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY _BHP w warsztacie motoryzacyjnym