SBTi zezwala na zwiększenie roli kredytów węglowych w realizacji celów zerowej emisji netto

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi), jedna z kluczowych organizacji koncentrujących się na dostosowaniu działań korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska do globalnych celów ograniczenia zmian klimatu, ogłosiła plany rozszerzenia wykorzystania certyfikatów atrybutów środowiskowych, takich jak kredyty redukcji emisji, w celu rozwiązania problemu emisji z zakresu 3 łańcucha wartości, w swoim standardzie ustalania celów zerowych netto dla przedsiębiorstw.

SBTi została założona w 2015 r. w celu ustanowienia celów środowiskowych opartych na nauce jako standardowej praktyki korporacyjnej. Kluczowe funkcje organizacji obejmują definiowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji i celów zerowych netto zgodnie z nauką o klimacie, zapewnianie pomocy technicznej firmom, które wyznaczają cele oparte na nauce, oraz zapewnianie firmom niezależnej oceny i walidacji ich celów w zakresie redukcji emisji.

Organizacja wprowadziła swój flagowy standard Corporate Net-Zero Standard w 2021 r., który służy do oceny i certyfikacji zobowiązań firm do dekarbonizacji w celu osiągnięcia zerowej emisji netto oraz do działania jako plan dla firm w zakresie ustalania celów klimatycznych opartych na nauce. Zgodnie z kryteriami początkowego standardu, zerowa emisja netto oparta na nauce wymagałaby dekarbonizacji o 90-95% do 2050 r., z neutralizacją pozostałych emisji, których nie można jeszcze ograniczyć.

Nowa decyzja Rady Nadzorczej SBTi jest następstwem ogłoszenia przez organizację na początku tego roku planów rewizji korporacyjnego standardu Net Zero, obejmującego dodatkowe wytyczne dotyczące rozwiązywania problemów z emisjami z zakresu 3.

Podczas gdy emisje z zakresu 3, które występują w obszarach łańcucha wartości poza bezpośrednią kontrolą firm, takich jak łańcuch dostaw lub wykorzystanie produktów, są zazwyczaj najtrudniejsze do zmierzenia i zarządzania, stanowią one również zdecydowaną większość wpływu większości firm na emisje, często stanowiąc ponad 90% emisji ogółem.

Zgodnie z zaproszeniem do składania wniosków wydanym przez SBTi we wrześniu świadectwa cech środowiskowych mogą obejmować świadectwa cech energetycznych dla energii elektrycznej lub certyfikaty innych nośników energii, takich jak ekologiczny wodór, ekologiczny gaz i certyfikaty zrównoważonego paliwa lotniczego, jednostki redukcji emisji lub certyfikowane towary przewożące określony współczynnik emisji, taki jak surowa stal.

W swoim oświadczeniu zarząd stwierdził:

    „Przyznając, że toczy się zdrowa debata na ten temat, SBTi zdaje sobie sprawę, że przy odpowiednim wsparciu polityk, standardów i procedur opartych na dowodach naukowych, wykorzystanie certyfikatów cech środowiskowych do celów redukcji emisji z zakresu 3 mogłoby funkcjonować jako dodatkowe narzędzie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

    „W związku z tym SBTi zdecydowała się rozszerzyć ich zastosowanie w celu ograniczenia emisji związanych z Zakresem 3 poza obecne limity.”

Decyzja może potencjalnie mieć znaczący wpływ na rynki certyfikatów atrybutów energetycznych, takich jak kredyty węglowe, rozszerzając ich wykorzystanie przez tysiące firm na całym świecie. SBTi niedawno poinformowało, że liczba przedsiębiorstw posiadających potwierdzone cele klimatyczne oparte na nauce wzrosła w ciągu ostatniego roku ponad dwukrotnie, osiągając 4204 na koniec 2023 r. w porównaniu z 2079 w 2022 r., i ogłosiło szeroko zakrojony proces zwiększania skali mający na celu sprostanie rosnącym potrzebom zapotrzebowanie na korporacyjne standardy dekarbonizacji i usługi walidacji celów.

Wykorzystanie certyfikatów atrybutów energetycznych w ramach zmienionego standardu byłoby ograniczone do redukcji emisji z zakresu 3, a zarząd stwierdził, że standard obejmowałby „konkretne bariery ochronne i progi, a także zasady, które należy stosować w odniesieniu do tych certyfikatów”. Zarząd dodał, że SBTi nie będzie zaangażowany w walidację kredytów węglowych, pozostawiając to innym organizacjom „lepiej przygotowanym do zajmowania się tą działalnością”.

W swoim oświadczeniu zarząd stwierdził, że SBTi będzie dążyć do wydania projektu zawierającego podstawowe zasady, progi i poręcze dotyczące potencjalnego wykorzystania certyfikatów cech środowiskowych do lipca 2024 r.

Źródło: esgtoday.com


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997