Japonia publikuje proponowane standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju oparte na MSSF

Japońska Rada ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (SSBJ) ogłosiła publikację nowych projektów standardów proponowanych standardów dla spółek w zakresie raportowania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem i klimatem, w oparciu o niedawno opublikowane standardy ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju przez Radę Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) Fundacji MSSF.

Opublikowanie projektów standardów jest ostatnim z szeregu kroków, które mogą postawić japońskie spółki notowane na giełdzie przed obowiązkowymi, ustandaryzowanymi wymogami dotyczącymi ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. W ciągu ostatnich kilku lat organy regulacyjne i giełdy w Japonii w coraz większym stopniu podnosiły poprzeczkę w zakresie ujawniania przez spółki informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, przy czym Giełda Papierów Wartościowych w Tokio w 2021 r. dokonała przeglądu kodeksu ładu korporacyjnego, nakładając wymóg, aby spółki notowane na głównych rynkach rozpoczęły ujawnianie informacji związanych z klimatem w oparciu o zalecenia TCFD ( ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)  oraz do składania sprawozdań na temat inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju na zasadzie „przestrzegaj lub wyjaśnij”.  Wymogi będą dotyczyć także przepisów wykonawczych Agencji Usług Finansowych (FSA) z zeszłego roku nakazujących utworzenie sekcji zawierającej informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w corocznych zgłoszeniach wszystkich spółki notowane na giełdzie, z wymaganymi ujawnieniami dotyczącymi ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem, strategii oraz wskaźników i celów.

ISSB powołano w listopadzie 2021 r. podczas konferencji klimatycznej COP26, a jej celem było opracowanie standardów ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju zgodnie z MSSF, w odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestorów, spółek, rządów i organów regulacyjnych, aby zapewnić globalną podstawę wymogów dotyczących ujawniania informacji, umożliwiającą spójne zrozumienie wpływu zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju i możliwości dla perspektyw przedsiębiorstw.

MSSF opublikował inauguracyjne standardy raportowania dotyczące ogólnego zrównoważonego rozwoju (MSSF S1) i klimatu (MSSF S2) w czerwcu 2023 r., a w lipcu IOSCO, wiodące forum polityki międzynarodowej i podmiot ustanawiający standardy dla organów nadzoru papierów wartościowych, wezwało organy regulacyjne do włączenia tych standardów do swoich zasad zrównoważonego rozwoju raportowanie ram regulacyjnych.

SSBJ utworzono w 2022 r. w ramach japońskiej Fundacji Standardów Rachunkowości Finansowej (FASF) w celu opracowania standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z ramami prawnymi, które mają zostać opracowane przez FSA, a także w celu wniesienia wkładu w międzynarodowe standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, po uruchomieniu ISSB.

Według SSBJ nowe projekty standardów opracowano przy założeniu, że sprawozdawczość zgodnie ze standardami ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem stanie się ostatecznie obowiązkowa w Japonii.

Nowe propozycje SSBJ są ściśle powiązane ze standardami ISSB w zakresie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i klimatu, obejmują jednocześnie kilka opcji specyficznych dla danej jurysdykcji, które mogą stosować przedsiębiorstwa.  SSBJ opublikowało te standardy w postaci trzech projektów standardów, w przeciwieństwie do dwóch standardów ISSB, dzieląc MSSF 1 (ogólny zrównoważony rozwój) na dwa standardy, w tym projekt „Zastosowanie standardów ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju” i projekt „Standardów ogólnych”, który zawiera sekcję „Podstawowe treści” MSSF S1. SSBJ opublikowało podsumowanie różnic pomiędzy projektami standardów a standardami ISSB.

SSBJ oświadczyło, że prosi o opinie na temat projektów, a wcześniej wskazywało, że zamierza opublikować ostateczne standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju do końca marca 2025 r.

Yasunobu Kawanishi, przewodnicząca SSBJ, powiedziała:

    „Chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania Exposure Drafts w tak krótkim czasie. Projekty standardów uwzględniają wszystkie wymogi MSSF S1 i MSSF S2, z dodatkowymi opcjami specyficznymi dla jurysdykcji, które jednostka może zastosować. Jesteśmy zainteresowani poznaniem opinii uczestników rynku, w szczególności na temat potrzeby wprowadzenia takich opcji specyficznych dla jurysdykcji”.

źródło: www.esgtoday.com


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997