PIM w obronie Rzecznika Ubezpieczonych

W dniu 16 czerwca 2015. r Polska Izba Motoryzacji wystosowała pismo, w którym wyraziła sprzeciw zastąpieniem instytucji Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznikiem Finansowym. Pismo to zostało skierowane do pomysłodawcy zmiany czyli Klubu Parlamentarnego PO jak i do Ministerstwa Finansów.

W piśmie tym podkreślone zostało, że instytucja Rzecznika Ubezpieczonych od początku swojej działalności wykazuje się szczególnie aktywnym działaniem na rzecz nie tylko samych ubezpieczonych, ale równie intensywnie na rzecz naprawy rynku ubezpieczeniowego (m.in. z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych). W ocenie autorów pisma RzU jest jedyną taką instytucją, która nie tylko pomaga w sprawach indywidualnych ubezpieczonych, ale regularnie publikuje wyjątkowo potrzebne, merytoryczne Raporty. Raporty te omawiają bieżące problemy na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, jednocześnie informując o dostrzeganych nieprawidłowościach organ nadzoru (KNF).

Jednym z największych osiągnięć Rzecznika Ubezpieczonych ostatniego czasu jest zainspirowanie KNF do wprowadzenia specjalnych Wytycznych dla rynku ubezpieczeń OC komunikacyjnego. Wytyczne te zawierają specjalnie opisane procedury, które ujednolicają rynek obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Wprowadzenie Wytycznych jest ściśle związane z publikacją ostatnich dwóch części Raportu pt. „Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych”, które mają szansę ukrócić patologie w likwidacji szkód komunikacyjnych na polskim rynku.  

Pełna treść pisma do pobrania TUTAJ