Monitorowanie i opracowanie raportów z przebiegu pilotażu zasad zapewnienia jakości – zgłoszenie autora

W celu zapewnienia wysokiej jakości procesu pilotażu Polska Izba Motoryzacji poszukuje 6 autorów (3 przedstawicieli szkół i 3 przedstawicieli rynku pracy), których zadaniem będzie monitorowanie przebiegu pilotażu oraz opracowanie raportu z przebiegu pilotażu zasad zapewnienia jakości w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Autor raportu_Nauczyciel szkoły zawodowej – Monitorowanie i opracowanie raportów z przebiegu pilotażu zasad zapewnienia jakości

Autor raportu_Przedstawiciel rynku pracy – Monitorowanie i opracowanie raportów z przebiegu pilotażu zasad zapewnienia jakości

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres e-mail: sekretariat@pim.org.pl lub adres biura Polskiej Izby Motoryzacji, 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13 w terminie do 20 września 2021 r. do godz. 19.00, wpisując w temacie wiadomości lub na kopercie: „Autor raportu z pilotażu _zzj”.