EFL jako pierwsza instytucja finansowa udostępnia przedsiębiorcom kalkulator śladu węglowego inwestycji

EFL kontynuuje ekoofensywę i udostępnia nowe narzędzie w ramach projektu Greenify. Każdy przedsiębiorca może skorzystać z bezpłatnego kalkulatora śladu węglowego dostępnego na stronie www.efl.pl,oszacować i porównać wielkość emisji gazów cieplarnianych pojazdów maszyn i urządzeń lub poziom ich redukcji dzięki wykorzystaniu OZE (Odnawialne Źródeł Energii).. EFL w pierwszej połowie 2023 roku sfinansował zielone aktywa o łącznej wartości niemal 145 mln zł, co plasuje go w trójce największych leasingodawców. Co więcej, spółka jest liderem finansowania instalacji fotowoltaicznych z 16 proc. udziałem w rynku.

– Prognozowanie skutków zmiany klimatu jest kluczowe również z punktu widzenia biznesu. Świadomość skali śladu węglowego wytwarzanego przez firmę to pierwszy krok do zarządzania wpływem firmy na środowisko. Kolejnym i najważniejszym krokiem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Można to zrobić poprzez m.in. optymalizację procesów, wdrożenie działań prośrodowiskowych lub realizację inwestycji. Jako EFL chcemy być partnerem firm w tych działaniach i dlatego udostępniamy narzędzie, które szybko i bezkosztowo pozwoli przeliczyć ślad węglowy aktywów, z których już korzystają w firmie lub które zamierzają dopiero zakupić. W efekcie firma zdobędzie nie tylko wiedzę o rzeczywistej wielkości emisji gazów cieplarnianych różnego typu aktywów. Zyska także kolejny element w budowaniu swojej przewagi konkurencyjnej oraz wizerunkowej, gdyż ograniczanie śladu węglowego traktuje się obecnie w biznesie jako istotny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa – mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Kalkulator śladu węglowego

EFL jako pierwsza instytucja finansowa oddaje do użytku przedsiębiorcom pierwszy w Polsce kalkulator szacujący różnice w wielkości operacyjnego śladu węglowego przypadającego na pojedynczą inwestycję – samochód osobowy, pojazd ciężarowy, maszynę lub urządzenie. Narzędzie pozwala na oszacowanie wielkości śladu węglowego zarówno dla standardowego środka trwałego jak również niskoemisyjnego (elektrycznego lub np. o mniejszym zużyciu danego rodzaju energii). Różnica w wielkości emisji ekwiwalentu CO2 między środkami trwałymi pokazywana jest jako „Oszczędność na emisji CO2 w skali roku”. Dla zobrazowania wpływu na klimat jest przedstawiona w formie liczby drzew, które musiałyby zostać nasadzone, aby taką ilość CO2 pochłonąć.

Dodatkowo kalkulator pozwala na szacunkową weryfikację rentowności zakupu niskoemisyjnego aktywa w porównaniu ze standardowym „wysokoemisyjnym” środkiem trwałym.  i odniesienie różnicy w cenie zakupu, eksploatacji do oszczędności na kosztach energii wraz z weryfikacją okresu zwrotu. Dzięki temu przedsiębiorca dowie się, czy i kiedy inwestycja w w droższe, ale energooszczędny lub wykorzystujący zieloną energię sprzęt jest bardziej opłacalny ze względu na niższe koszty eksploatacji.. Co więcej, kalkulator w sekcji „FOTOWOLTAIKA” oszacuje wynik unikniętych emisji gazów cieplarnianych dzięki produkcji „czystej” energii ze słońca.

Kalkulator jest dostępny na stronie www.efl.pl.

Narzędzie zostało przygotowane przez zespół projektowy Greenify w EFL przy współudziale ekspertów z Fundacji Climate Strategies Poland, która wspiera firmy w drodze do neutralności klimatycznej, a także angażuje się w walkę z dezinformacją klimatyczną i greenwashingiem.

Ślad węglowy, a co to takiego?

Ślad węglowy to suma wielkości emisji dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianychwywoływanych bezpośrednio lub pośrednio przez dany podmiot. . Może dotyczyć zarówno pojedynczego produktu, usługi, konkretnego działania jak również całego przedsiębiorstwa. Ślad węglowy wyrażony jest w ekwiwalencie CO2 (CO2e), który jest jednostką miary biorącą pod uwagę potencjał globalnego ocieplenia każdego z gazów cieplarnianych i wyrażony w przeliczeniu na jednostkę dwutlenku węgla. Badanie śladu węglowego jest ważne z kilku powodów. W obszarze makro emisja gazów cieplarnianych ma bardzo negatywny wpływ na środowisko i zdrowie oraz na globalne ocieplenie . W obszarze mikro coraz powszechniej od biznesu wymaga się brania pod uwagę skutków działalności z uwzględnieniem wpływu na środowisko. Zrównoważony rozwój i wdrożenie strategii dekarbonizacji w przedsiębiorstwie to coraz częstsze kryterium oceny ryzyka współpracy z klientami i kontrahentami. . Coraz wyraźniej świadome działania w tym obszarze  oznaczają lepsze zarządzanie ryzykami, a co za tym idzie – zyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo, w przypadku przedsiębiorstw zaliczanych do dużych od roku 2024 koniecznym jest przygotowywanie raportów niefinansowych uwzględniających obszar ESG (Environmental, Social, Governence) w tym, obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa.

Greenify, czyli leasing jeszcze bardziej zielony

EFL będący częścią międzynarodowej Grupy Credit Agricole w połowie ubiegłego roku uruchomił projekt Greenify, którego celem jest przygotowanie kompleksowych rozwiązań dla klientów oraz wzmocnienie organizacji w zdobyciu pozycji lidera w finansowaniu zielonych aktywów. Leasingodawca oferuje przedsiębiorcom finansowanie kosztów zielonych inwestycji takich jak kompleksowe instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła. O leasing operacyjny, kapitałowy lub pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy, m.in. sklepy wielkopowierzchniowe, salony samochodowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, właściciele hal magazynowych lub logistycznych. Z oferty EFL mogą skorzystać także rolnicy indywidualni (posiadający NIP) oraz przedstawiciele wolnych zawodów (lekarze, radcy prawni, notariusze) prowadzący działalność w nieruchomościach usługowych lub biurowych.

Ekostrategia zbiera owoce

EFL od wielu lat wspiera obecnych i nowych klientów w zielonych inwestycjach oraz rozwija sieć „zielonych” dostawców i jest na najlepszej drodze, aby zostać liderem tego rynku. Spółka z Grupy Credit Agricole w pierwszej połowie 2023 roku sfinansowała zielone aktywa o łącznej wartości niemal 145 mln zł, co plasuje ją w trójce największych leasingodawców w Polsce. Biorąc pod uwagę tylko leasing instalacji fotowoltaicznych, EFL jest liderem tego segmentu z 16 proc. udziałem.

– Grupa EFL jest aktywnym uczestnikiem „zielonej rewolucji” w Polsce od wielu lat i naszym celem jest osiągnięcie 15% udziału w tym rynku. Aby to osiągnąć konsekwentnie wdrażamy kolejne rozwiązania, które sprawią, że będziemy konkurencyjnym i chętnie wybieranym partnerem przez firmy w Polsce. Kalkulator śladu węglowego to nowy element program Greenify, pod którym wspieramy wszystkie inicjatywy związane z obszarem odnawialnej energii – mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Strategia to podstawa

Grupa EFL jest częścią Grupy Credit Agricole – jednej z największych grup finansowych w Europie i na świecie, obecnej w 46 krajach i obsługującej 53 milionów klientów. W 2021 r. Grupa CA dołączyła do inicjatywy Net Zero Banking Alliance, potwierdzając w ten sposób wkład swojej strategii do celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Grupa pragnie być głównym graczem w transformacji klimatycznej, wspierając w tym swoich klientów na całym świecie. Linia biznesowa Credit Agricole Leasing&Factoring, w skład której wchodzi Grupa EFL ma już w tym zakresie doświadczenie i ambicje dalszego rozwoju: we Francji Grupa posiada 40% w finansowaniu zielonych aktywów, a do roku 2025 chce osiągnąć sprzedaż w tym zakresie na poziomie 1,5 mld EUR, stając się niekwestionowanym liderem zielonej transformacji.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997