Zdrowy serwis – większe zyski

AutoVHC jest pierwszym na świecie w pełni zinformatyzowanym systemem kontroli pojazdów. Pozwala na automatyzację procesu serwisowania oraz identyfikację potencjalnych źródeł zysku w usługach posprzedażowych. W ten sposób pomaga dealerom w zwiększeniu sprzedaży usługi i części, podnosząc poziom satysfakcji klienta.

– Obecnie w obszarze ‘aftersale’ odczuwalna jest silna presja na zwiększenie zysków płynących z serwisu – zauważa Martin Tunys, dyrektor ds. sektora motoryzacyjnego w firmie WEBCOM. – W związku z tym pojawiło się zapotrzebowanie na konkretne rozwiązania, które są w stanie identyfikować luki w procesie kontroli pojazdów i tworzyć nowe szanse sprzedaży.

Prawa ręka menedżera serwisu

AutoVHC działa w ponad 700 punktach dealerskich na całym świecie, zapewniając systematyczny wzrost zysków. Doświadczenie pokazuje, że instalacja systemu przynosi minimum 20 funtów dodatkowego przychodu w przeliczeniu na jeden serwisowany samochód. – AutoVHC pozwala maksymalizować zyski, dzięki kompleksowemu podejściu do procesu kontroli pojazdów. Chodzi o to, aby nie przeoczyć żadnego elementu, który może się przełożyć na przychody finansowe. Wychodzimy z założenia, że każde takie przeoczenie jest w istocie stratą pieniędzy – podkreśla Tunys. Temu właśnie służą nowe funkcjonalności systemu:

  • Interaktywny Moduł Przyjęć (Interactive Reception Module) uzgadnia funkcjonowanie autoVHC z aktualnymi wytycznymi producenta w zakresie obsługi klientów. Do wersji na tablet dodano diagram stanu nadwozia (nazywany czasem „squashed frog”, czyli zmiażdżoną żabą). Pozwala on doradcom serwisowym na zaplanowanie kontroli nadwozia zanim samochód zostanie przetransportowany do warsztatu.
  • Dodatek autoPrice umożliwia wyznaczenie stałych opłat za najważniejsze usługi, zapewniając szybką i efektywną wycenę.
  • AutoVHC Analytics II umożliwia tworzenie raportów dotyczących wszystkich wskaźników KPI (kluczowych wskaźników efektywności) znajdujących się w systemie. Pozwala użytkownikom na konfigurację własnych wykresów i raportów niezależnie od poziomu umiejętności informatycznych.
  • Ekran sprzedaży TalkIt zapewnia spójność informacji dostarczanych klientom i pomaga doradcom serwisowym w sprzedaży dodatkowych usług dzięki szczegółowej liście podpowiedzi sprzedażowych.

Przewodnik dla pracowników

Oprogramowanie autoVHC w dużej mierze wyręcza doradców i menadżerów w procesie obsługi klientów i kontroli całego procesu. Znaczna część wiedzy niezbędnej do pełnienia tych funkcji znajduje się teraz po stronie systemu. Aplikacja zapewnia dodatkowo wysoki poziom wygody, dzięki możliwości obsługi na tabletach. W ten sposób pracownik serwisu już siedząc w samochodzie, może dokonywać przeglądu i przedstawiać propozycje klioentowi
– Oferujemy pracownikom serwisu specjalną aplikację, która jest swoistym przewodnikiem prowadzącym ich przez cały proces kontroli pojazdów – mówi Tunys. – Znajduje się tam szczegółowa lista zadań, podzespołów i części, a także informacje na temat cen, aktualnych kampanii czy promocji. Właściwie nie trzeba dysponować specjalistyczną wiedzą. Wystarczy podążać za listą i po kolei sprawdzać, co można zaproponować klientowi.

AutoVHC ułatwia wprowadzanie strategii sprzedażowych takich jak cross-selling czy up-selling, sugerując oferty komplementarne do już zakupionych usług bądź droższe wersje produktów zamówionych przez konsumenta.

Sprzedaż w górę o 18%

AutoVHC stanowi również nieocenioną pomoc dla menedżerów. Prosta w obsłudze aplikacja umożliwia kompleksową kontrolę nad całym procesem. Dostarcza informacji, jaka część samochodów została obsłużona, ile nowych szans zidentyfikowano i zaproponowano klientom, pomaga także ocenić efektywność sprzedaży.

Warto przy tym podkreślić, że oprogramowanie AutoVHC może być zintegrowane z dowolnym systemem DMS (Dealership Management System), a jego wdrożenie trwa zaledwie 2 do 3 dni. – To niewielki wysiłek, biorąc pod uwagę przyszłe korzyści – zapewnia Tunys. – Jak pokazują dotychczasowe wyniki naszych klientów, po zainstalowaniu systemu sprzedaż rośnie o mniej więcej 18%.

Dodatkowych informacji na temat sprzedaży systemu AutoVHC w Polsce udziela:

Jarosław Jaśkiewicz

WEBCOM Poland Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 40, 31–111 Kraków

tel. +48 882 841 061, +48 601 990 738

jaroslaw.jaskiewicz@webcompoland.pl

www.webcompoland.pl