Zapisz się do PIM

Członkostwo w PIM

KTO MOŻE BYĆ NASZYM CZŁONKIEM

Członkiem Polskiej Izby Motoryzacji może zostać każda osoba fizyczna, prawna oraz stowarzyszenie zarejestrowane w Polsce.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

•    Otrzymanie certyfikatu członka PIM honorowanego mi.in. przez Instytucje przyznające dofinansowanie;
•    Możliwość posługiwania się tytułem „Członek Polskiej Izby Motoryzacji” w kontaktach krajowych i zagranicznych;
•    Możliwość opublikowania artykułu eksperckiego w wydawanych czasopismach oraz na stronie www.pim.pl;
•    Możliwość otrzymania rekomendacji rynkowej udzielonej przez Polską Izbę Motoryzacji;
•    Możliwość otrzymania zaświadczenia o członkostwie w PIM;
•    Możliwość używania znaku PIM (wymagana pisemna zgoda) oraz informacji o przynależności do Stowarzyszenia we własnych materiałach informacyjnych i reklamowych;
•    Udział w spotkaniach Dywizji Dostawców ( 2 x w roku )po preferencyjnych kosztach uczestnictwa + możliwość wystąpienia podczas spotkania (sponsoring) dla firm członkowskich.      •    Dla Członków możliwa dystrybucja materiałów podczas spotkań, szkoleń (np. ulotka ) – bezpłatnie;
•    Członkowie PIM zapisywani są na w/w spotkania, szkolenia na bardziej preferencyjnych warunkach (możliwość zgłoszeń w końcowym terminie a także pierwszeństwo kolejności      zapisów);
•    Możliwość zorganizowania Spotkania w firmie członkowskiej – bezpłatnie (ewentualne koszty po stronie firmy członkowskiej dotyczą np. poczęstunku dla odwiedzających);
•    Udział w szkoleniach po preferencyjnych kosztach uczestnictwa;
•    Udział w AutoEvent (Największej Dorocznej Konferencji Przemysłu Motoryzacyjnego w Polsce, www.autoevent.pl ), na preferencyjnych warunkach cenowych pierwszeństwo podczas zapisów a także preferencyjne warunki uczestnictwa (np. pomoc w kojarzeniu firm podczas Konferencji)
•    Udział w specjalnych spotkaniach B2B organizowanych podczas Spotkań Dostawców a także podczas Konferencji AutoEvent – nieodpłatnie;
•    Warunki Sponsoringu a także możliwych działań marketingowych na preferencyjnych warunkach (w zależności od zamówienia);
•    Pomoc w kojarzeniu firmy Członkowskiej z potencjalnymi klientami (w zależności od potrzeb i skali);
•    Prezentacja sylwetki członka PIM w internetowym serwisie www.pim.pl;
•    Możliwość przesłania informacji w formie elektronicznej do wszystkich członków Izby o zakresie działalności nowej firmy członkowskiej wraz z danymi teleadresowymi;
•    Otrzymywanie elektronicznego newslettera zawierającego informacje na temat wydarzeń gospodarczych, działalności Izby, korzystania ze szkoleń, wyjazdów studyjnych, giełd kooperacyjnych organizowanych w ramach projektów realizowanych przez Izbę lub instytucje/firmy współpracujące z Izbą;
•    Otrzymywanie ofert kooperacyjnych z kraju i zagranicy;
•    Otrzymywanie zapytań ofertowych, informacji o przetargach;
•    Wysyłanie zapytań ofertowych w imieniu firmy członkowskiej do instytucji zagranicznych współpracujących z PIM;
•    Możliwość zgłoszenia za pośrednictwem Izby udziału w targach dla przedsiębiorców;
•    Możliwość kształtowania oferty usługowej Izby poprzez składanie propozycji nowych wydarzeń i projektów;
•    Dystrybucja materiałów promocyjnych firm członkowskich podczas targów i wystaw;
•    Możliwość korzystania z Platformy wymiany informacji między pracodawcami a praktykantami/stażystami/ osobami poszukującymi pracy;
•    Możliwość uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, organizowanych przez Izbę lub pod jej patronatem;
•    Otrzymanie wsparcia merytorycznego ze strony PIM;
•    Poradnictwo telefoniczne;
•    Pełny, bezpłatny wpis do Katalogu Producentów Części i Komponentów oraz na stronie PIM www.pim.pl;
•    Bezpłatne zamieszczanie na stronach Izby ogłoszeń, informacji o Państwa ofertach specjalnych czy wydarzeniach branżowych;
•    Logotyp na stronie PIM www.pim.pl;

więcej


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997