Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2022. Wyniki wyższe od prognozowanych przez KIG

Image of workplace with paper and electronic documents and pen

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym we wrześniu 2022

Dane okazały się zbliżone do oczekiwań rynkowych i okazały się wyższe od prognozowanych przez KIG

  • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,1% niższa niż w sierpniu (wtedy sprzedaż m/m wzrosła o 1,7%) i o 21,9% wyższa niż przed rokiem (w sierpniu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wynosiła 21,5%).
  • W okresie I – IX br. sprzedaż w ujęciu nominalnym wzrosła o 21,1% r/r.
  • Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 2,8% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 4,1% w stosunku do września 2021 roku.

Na ogólny spadek sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) w ujęciu miesięcznym złożyły się gorsze wyniki w takich grupach jak: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (spadek o 8,1%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (spadek o 2,9%); żywność, napoje i wyroby tytoniowe (spadek o 0,3%). W stosunku do sierpnia br. wzrosła sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia (o 8,2%); pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 5,7%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 1,6%); pozostałych (o 1,1%) oraz mebli, rtv, agd (o 0,1%).

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrost sprzedaży we wszystkich grupach. Najmocniej wzrosła sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia – o 34,6%. Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosła o 26,5%; pozostałych o 24,3%; paliw stałych, ciekłych i gazowych o 23,7%; farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 18,9%; sprzedaż w kategorii prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach o 12,3%; sprzedażmebli, rtv i agd o 7,9% a sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części o 6,7%.

GUS zaprezentował również miesięczne dane o sprzedaży przez Internet. W porównaniu z sierpniem sprzedaż w cenach bieżących wzrosła ogółem o 8,2%. Wpływ na to miało zwiększenie sprzedaży w takich grupach jak: pozostałe (o 21,1%); farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 17,3%); tekstylia, odzież i obuwie (o 15,9%); żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 9,9%); meble, rtv i agd (o 5,6%). Spadła sprzedaż internetowa pojazdów samochodowych, motocykli i części – o 5,0%.

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa ogółem we wrześniu wzrosła o około 40%. Największy wzrost sprzedaży w stosunku do lipca ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 109,5%) oraz pozostałych (o 104,8%)

We wrześniu br. handel internetowy stanowił 9,7% ogółu sprzedaży detalicznej. Miesiąc wcześniej udział wynosił 8,9%. Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu br. miały takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 25,6%); tekstylia, odzież, obuwie (22,6%); meble, rtv, agd (17,6%).


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997