Handel hurtowy we wrześniu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego we wrześniu 2022 roku

Handel hurtowy we wrześniu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

Sprzedaż hurtowa wzrosła o 9,1% w stosunku do sierpnia br. i jednocześnie była o 38,2% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku (w sierpniu zanotowano wzrost o 39,3% r/r). Wrześniowy wzrost sprzedaży jest typowym zjawiskiem.

Wysoka dynamika wzrostu ogółem w ujęciu miesięcznym była efektem lepszych niż przed miesiącem wyników sprzedaży w takich grupach jak: agd, rtv, artykuły użytku domowego (wzrost o 14,8%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (wzrost o 13,3%); sprzedaż realizowana na zlecenie (wzrost o 13,2%); kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (wzrost o 8,6%); niewyspecjalizowane (wzrost o 7,4%); półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (wzrost o 7,2%). W stosunku do sierpnia spadła sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 13,4%); wyrobów tytoniowych (o 5,3%) oraz żywności (o 0,1%).

W stosunku do września ub. roku sprzedaż hurtowa wzrosła we wszystkich grupach.

  • Najsilniejszy wzrost zanotowano w grupach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 59,0%); żywność (o 37,5%), niewyspecjalizowane (o 30,0%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 25,0%).
  • Sprzedaż wyrobów tytoniowych wzrosła o 17,2%; agd, rtv, artykułów użytku domowego o 14,1%; napojów alkoholowych i bezalkoholowych o 11,5%; kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 9,6% a sprzedaż realizowana na zlecenie o 5,7%.
  • Wzrost sprzedaży półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu może świadczyć o tym, że przedsiębiorstwa wciąż mają solidny portfel zamówień na najbliższe miesiące.

Nowe zamówienia w przemyśle kolejny miesiąc notują wysoki wzrost – we wrześniu (w ujęciu rocznym) były większe o 44,1% (w sierpniu były o 31,5% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 43,8% wyższy niż przed rokiem (w sierpniu zamówienia eksportowe wzrosły o 36,3% r/r).