Rozliczenia ze spółkami powiązanymi – czy polskie przedsiębiorstwa powinny się przygotować na zmiany w przepisach? – webinarium Crido Taxand

W ostatnim czasie zachodzi wiele zmian w międzynarodowym i krajowym podejściu do rozliczeń pomiędzy spółkami powiązanymi, tj. zagadnienia cen transferowych które ma istotny wpływ na dochodowość spółek prowadzących rozliczenia w ramach grup kapitałowych. Władze skarbowe podejmują działania mające na celu uszczelnianie systemu podatkowego i przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu, w tym w ramach BEPS – ang. base erosion and profit shifting – programowi OECD mającemu na celu przeciwdziałanie planowaniu podatkowemu skutkującemu uniknięciem opodatkowania lub jego przesunięciem do jurysdykcji o niskich stawkach podatku.

Polskie przepisy dotyczące cen transferowych, które już zostały wdrożone oraz które wkrótce wejdą w życie rozszerzają katalog zdarzeń gospodarczych dla których zasady cen transferowych mają zastosowanie, m.in. o reorganizacje biznesowe, działania spółek osobowych i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć przez podmioty powiązane.

Na gruncie międzynarodowym, OECD podejmuje działania, które m.in. zaostrzą podejście władz podatkowych (i tym samym podatników) do wyceny rozliczeń wartości niematerialnych, rozpoznania dochodów realizowanych przez zakłady spółek położone zagranicą, rozpoznania usług wewnątrzgrupowych czy dokumentowania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Działania te będą miały w niedalekiej przyszłości przełożenie na regulacje krajowe, gdyż OECD dąży do wprowadzenia najistotniejszych zmian do umów międzynarodowych zawieranych przez państwa stowarzyszone czy ich regulacji krajowych.

26 listopada 2014 przedstawiciele spółki doradztwa podatkowego Crido Taxand poprowadzą webinarium, podczas którego podsumują zachodzące zmiany w polskich i międzynarodowych przepisach o cenach transferowych oraz ich wpływ na polskie przedsiębiorstwa, również w świetle stanowiska organów podatkowych.

Aby wziąć udział w webinarium prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego pod poniższym linkiem:

http://webcaster.pl/live/cridotaxand-ceny-transferowe/


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997