Powstał Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny

Kilkanaście firm z branży motoryzacyjnej, Politechnika Wrocławska i Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powołały w piątek Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny. To pierwszy taki klaster w regionie, który ma służyć rozwojowi branży motoryzacyjnej.

Jak poinformowała PAP Magdalena Szott z Legnickiej SSE, pomysł powołania klastra motoryzacyjnego wynika z faktu, że w strefie przeważają firmy z tej branży. Dodała, że oprócz kilkunastu firm motoryzacyjnych list intencyjny o powołaniu klastra podpisały też Politechnika Wrocławska, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podkreśliła, że w nowej perspektywie finansowej UE nie zabraknie pieniędzy na innowacyjne projekty i warto sięgać po te środki w ramach przedsięwzięć klastrowych. – Jestem przekonana, że rozwiniecie razem potencjał Dolnego Śląska – dodała wiceminister.

Prezes LSSE Rafał Jurkowlaniec wyraził nadzieję, że do klastra przystąpią również firmy spoza strefy, które „zechcą wspierać się i czerpać z wiedzy oraz doświadczenia innych”. Jak napisano w komunikacie: „celem utworzenia klastra jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej prowadzących działalność na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz całego regionu Polski Południowo-Zachodniej poprzez zapewnienie im wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy i doświadczenia”.

Działanie w klastrze pozwala m.in. na robienie wspólnych zakupów niższym kosztem, chodzi np. o zakup energii w niższej, korzystnej cenie oraz możliwość otrzymania wsparcia na rozwój innowacyjnych projektów z funduszy unijnych.

Źródło: PAP

ll/moto.wp.pl