Joanna Maciejewska

Absolwentka Wydziału Prawa o specjalności prawo sądowe oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wkrótce audytor. Autorka publikacji naukowych. Odbywała staż w kancelarii prawnej, w której pierwszy raz zetknęła się z tematyką odszkodowań komunikacyjnych. Od 2016 r. pracownik administracji publicznej, specjalizuje się w egzekucji administracyjnej.