Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych pięciu miesiącach 2022 roku.

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 14,6%. W samym maju produkcja wzrosła o 15,0% r/r.

W budownictwie produkcja sprzedana w okresie I-V była wyższa o 15,9% niż przed rokiem. W maju produkcja budowlana wzrosła r/r o 13,0%.

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych pięciu miesiącach 2022 roku zatrudnienie było o 2,4% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 477 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie wzrosło o 1,4% (przeciętne zatrudnienie wyniosło tutaj średnio 2 767 tys. osób).

Zatrudnienie w okresie styczeń-maj (w ujęciu rocznym) zwiększyło się m.in. w branżach:  magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (o 18,3%), informacja i komunikacja (o 11,0%), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,1%). Największe spadki zatrudnienia dotknęły takich branż jak:  produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 10,8%), produkcja odzieży (o 6,4%) czy wydobywanie węgla brunatnego i kamiennego (o 5,7%)

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-V 2022 roku wyniosło 6 422 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,6%.

Przeciętne płace wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Najmocniej w transporcie lądowym i rurociągowym (o 22,9%) a w najsłabiej w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 3,0%).

Informacja i komunikacja (11 170 PLN), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (10 411 PLN) oraz wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (10 044 PLN) są branżami o najwyższych poziomach wynagrodzeń w okresie I-V 2022 roku. Na drugim końcu tabeli średnich wynagrodzeń znalazła się produkcja odzieży – z płacami na poziomie 3 991 PLN.

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-maj 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 14,6% (dane za maj pokazują wzrost o 15,0% r/r). Sprzedaż w budownictwie wzrosła o 15,9% r/r.

Największe wzrosty produkcji zanotowało wydobycie węgla kamiennego i brunatnego (o 37,7% oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 32,5%). Spadek produkcji wystąpił w dwóch branżach: produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 6,3%) oraz produkcji urządzeń elektrycznych (o 2,2%).

Wydajność w okresie styczeń-maj 2022 roku wzrosła przeciętnie o 13,0%. Najwyższy wzrost zanotowano w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 46,0%) oraz w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodną (o 35,5%). Wydajność spadła w jednej branży – w produkcji urządzeń elektrycznych – (o 6,6%).

Dane dotyczące działalności branż za okres I-V 2022 roku pokazują dalszy stopniowy spadek tempa wzrostu, który w miarę pogłębiania się kryzysu wywołanego m.in. wojną na Ukrainie, może ulec jeszcze pogłębieniu.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997