Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Closeup of hands pointing to chart on table at business meeting in office.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku. Produkcja sprzedana przemysłu spadła w tym okresie (w ujęciu rocznym) o 1,9%. W budownictwie produkcja była wyższa o 1,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Zatrudnienie i płace

W okresie I-VII br. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,6% wyższe niż przed rokiem i wyniosło średnio 6 534 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,6% (do 2 754 tys. osób).

Najwyższy wzrost zatrudnienia w okresie I-VII 2023 roku zaobserwowano w takich branżach jak m.in.: informacja i komunikacja (o 7,5%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,8%); zakwaterowanie i gastronomia (o 5,7%). Największe spadki zatrudnienia dotknęły takie branże jak m.in.: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (o 12,9%); produkcja wyrobów tekstylnych (o 7,5%) czy produkcja mebli (o 7,1%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VII 2023 roku wyniosło 7 302 PLN i było wyższe o 12,2% niż przed rokiem.

W niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach (poza budową budynków) zanotowano wzrosty płac. Najwyższy wzrost widoczny był w transporcie lądowym i rurociągowym (o 18,2%).

W okresie styczeń-lipiec 2023 najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni w branży wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (12 749 PLN). Z kolei produkcja odzieży była branżą notującą najniższe poziomy wynagrodzeń (4 590 PLN).

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku spadła o 1,9% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana wzrosła o 1,4% r/r.

Największe spadki sprzedaży w przemyśle dotknęły takie branże jak m.in.: wydobywanie węgla (o 22,1%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 19,1%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 17,5%).

Z kolei największe wzrosty produkcji widoczne były w branżach związanych m.in. z: produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 20,7%) czy też produkcją urządzeń elektrycznych (wzrost o 15,9%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-VII 2023 roku spadła przeciętnie o 1,3% r/r a największy spadek zanotowało wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 23,4%).

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Dane o sytuacji w poszczególnych branżach w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku pokazują, że wielu branżom – m.in. ze względu na skutki kryzysu na rynku energetycznym – trudno wypracować wyniki osiągane przed rokiem. Dane o produkcji przemysłowej wciąż są gorsze od prognoz, tym niemniej w ocenie KIG w ostatnich miesiącach br. powinny pojawić się oznaki ożywienia.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997