Administracja Bidena wprowadza strategię rozwoju infrastruktury o zerowej emisji w celu dekarbonizacji sektora transportu towarowego

Administracja Bidena ogłosiła uruchomienie Krajowej Strategii dotyczącej Bezemisyjnego Korytarza Towarowego, której celem są wytyczne dotyczące wdrożenia bezemisyjnej infrastruktury do ładowania pojazdów średnich i ciężkich (ZE-MHDV) oraz infrastruktury tankowania wodorem do roku 2040. 

Dekarbonizacja sektora transportu odegra kluczową rolę w osiągnięciu celów klimatycznych USA, w tym celów wyznaczonych przez administrację Bidena, aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r. oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (GHG) w całej gospodarce o 50–52% w 2030 r.

Transport odpowiada za około jedną trzecią krajowych emisji gazów cieplarnianych w USA, przy czym średnie i ciężkie samochody ciężarowe odpowiadają za prawie jedną czwartą śladu emisyjnego tego sektora. Nowe ogłoszenie następuje po ogłoszeniu w zeszłym roku przez administrację amerykańskiego Krajowego planu dekarbonizacji transportu, obejmującego wieloresortowy zestaw strategii i działań mających na celu wyeliminowanie prawie wszystkich emisji z sektora transportu w USA do 2050 r., który obejmował inwestycje w infrastrukturę jako kluczowy obszar działania. Stany Zjednoczone wyznaczyły również cele polegające na promowaniu sprzedaży ZE-MHDV na poziomie co najmniej 30% do 2030 r. i 100% do 2040 r.

Nowa strategia, opracowana przez Wspólne Biuro ds. Energii i Transportu oraz Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), we współpracy z Departamentem Transportu (DOT) i Agencją Ochrony Środowiska (EPA), ma na celu skupienie się na wdrażaniu infrastruktury ZE-MHDV. Priorytetem są obszary o znacznym wolumenie przewozu, zaczynając od obszarów o największych możliwościach pobudzenia dalszych inwestycji, z uwzględnieniem czynników rozmieszczenia, w tym wykorzystania segmentu korytarza według wolumenu przewozu, wykorzystania portu według rocznego tonażu ładunku, przewidywanych wolumenów ZE-MHDV, nieproporcjonalnego obciążenia dla środowiska i jakości powietrza przez transportu MHDV w stanach, w których obowiązują zasady umożliwiające wdrażanie pojazdów o zerowej emisji oraz inwestycji w ramach dotacji DOE (Design of Experiments) na planowanie korytarzy ZEV. 

Krajowy doradca ds. klimatu Ali Zaidi powiedział:    

„To duży krok w stronę zapewnienia sprawiedliwości środowiskowej – 75% ruchu samochodów ciężarowych odbywa się na zaledwie 4% dróg w naszym kraju, zagrażając zdrowiu naszych najbardziej bezbronnych społeczności. Historyczne inwestycje prezydenta Bidena w infrastrukturę o zerowej emisji na drogach o dużym natężeniu ruchu oraz w węzłach, które je łączą, szybko zmienią transport towarowy w USA i wzmocnią amerykańskie innowacje”. 

Strategia określa cztery etapy wdrażania infrastruktury ZE-MHDV wzdłuż kluczowych korytarzy towarowych USA, obejmujące utworzenie priorytetowych węzłów komunikacyjnych w oparciu o:

  • wolumen przewozów towarowych (2024–2027),
  • węzły łączące kluczowe korytarze logistyczne (2027–2030),
  • rozbudowę połączeń korytarzowych zainicjowanie rozwoju sieci (2030-2035)
  • sieci krajowej poprzez połączenie korytarzy regionalnych w celu zapewnienia powszechnego dostępu (2035-2040).

Do końca etapu 4 strategia przewiduje 70 000 mil, czyli 94% krajowej sieci autostradowego transportu towarowego, dla której priorytetem jest plan wspierania inwestycji w zakresie ładowania i tankowania wodoru, co stanowi „szansę na dekarbonizację przepływu towarów o wartości ponad 2,3 miliarda rocznego tonażu towarów.

Gabe Klein, dyrektor wykonawczy Wspólnego Urzędu ds. Energii i Transportu, powiedział:    

„Społeczności w całym kraju odniosą korzyści z bezemisyjnego, transportu towarowego, jednocześnie nadal wspierając gospodarkę. Dzisiejsze ogłoszenie łączy rząd, przemysł i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w celu wsparcia planowania i działań niezbędnych do stworzenia krajowej sieci tankowania towarów o zerowej emisji, która przyniesie korzyści wszystkim Amerykanom”.

źródło esgtoday.com


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997