Zaproszenie do współpracy

Sektor motoryzacyjny jest jednym z ważniejszych rodzajów przemysłu w Polsce. Nowo utworzone miejsca pracy oraz inwestycje zapewniające dopływ nowych technologii i kapitału finansowego sprawiają, że sektor ten ma duży wpływ na modernizację gospodarki nie tylko w Polsce, ale i innych krajach Unii Europejskiej. Rosnąca dynamicznie konkurencja szczególnie w Azji, sprawia, że dostrzegamy coraz wyraźniej potrzebę identyfikacji źródeł wzrostu konkurencyjności europejskich producentów, w tym także firm działających w Polsce. Równie ważna jest kwestia zdiagnozowania obecnych i nowych barier rozwoju sektora motoryzacyjnego w naszym kraju.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, dzięki nawiązanej w roku 2012 współpracy między Polską Izbą Motoryzacji oraz Instytutem Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, została podjęta wspólna inicjatywa badawcza. Ma ona na celu zidentyfikowanie głównych czynników, które obecnie, jak i w najbliższym czasie będą kształtować konkurencyjność przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego firm działających w Polsce. Temu ma służyć pilotażowe badanie potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego oraz czynników konkurencyjności wiodących firm produkcyjnych. Efektem badania będzie pierwszy pilotażowy raport, rozpoczynający cykliczne opracowania, poświęcone ocenie konkurencyjności polskiego sektora motoryzacyjnego, wychodzące naprzeciw potrzebom Państwa w zakresie informacji biznesowej.

Aby to przedsięwzięcie powiodło się, potrzebne jest zintegrowanie się wokół tego pomysłu licznych przedstawicieli sektora motoryzacyjnego, a szczególnie jego głównych uczestników- kreatorów tego rynku. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich, którym przyszłość rynku motoryzacyjnego nie jest obojętna. Na obecnym etapie bardzo użyteczne będzie przeprowadzenie dwóch badań ankietowych. Pierwsze ma na celu zidentyfikować potrzeby informacyjne przedsiębiorców. Drugie badanie ankietowe ma przybliżyć ocenę obecnej i przyszłej zdolności rozwoju rynków regionalnych, krajowego i międzynarodowego. Dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet i udzielenie niezbędnych informacji członkom zespołu badawczego.

Roman Kantorski
Prezes Polskiej Izby Motoryzacji

Prof. nadzw. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa
Szkoła Główna Handlowa

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB INFORMACYJNYCH SEKTORA MOTORYZACYJNEGO

ANKIETA DOTYCZĄCA CZYNNIKÓW KONKURENCYJNOŚCI


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997