Transport w niebezpieczeństwie – o ubezpieczeniu Cargo słów kilka

Każdy podmiot zajmujący się handlem, zarówno krajowym jak i międzynarodowym, powinien zadać sobie pytanie: ‘Czy kupując lub sprzedając swój towar, ubezpieczenie oferowane przez spedytora lub przewoźnika, zabezpieczy wystarczająco ewentualne straty?’. O ile powyższe pytanie, z punktu widzenia podstaw interesu spółki jest jednym z najistotniejszych, podmiot doradczy powinien uzupełnić takie zapytanie o następującą treść: ‘Czy spółka nie zostanie obciążona dodatkowymi kosztami w związku z organizowanym transportem?’.

 więcej >>Transport w niebezpieczeństwie – o ubezpieczeniu Cargo słów kilka

Artykuł napisany przez eksperta PIM, wiceprezesa zarządu firmy Alfa Consilium sp. z o.o. P. Mateusza Komander.