Szkolenie: Likwidacja szkód komunikacyjnych – Aspekty prawne i techniczne 20.08.2024 r.

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-LIKWIDACJA-SZKÓD-KOMUNIKACYJNYCH_aspekty-prawne-i-techniczne-20.08.2024

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla osób zatrudnionych na stanowisku Młodszy Specjalista z zakresu likwidacji szkód.

Szkolenie podzielono jest na dwie części: zagadnienia prawne i zagadnienia techniczne.

Oferuje kompleksową i usystematyzowaną praktyczną wiedzę, pozwalającą prowadzić proces rozliczania i dokumentacji szkód komunikacyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest nie tylko dla osób pracujących w warsztatach, ale także tych, którzy chcą zrozumieć jak wygląda proces likwidacji szkód z punktu widzenia zakładu naprawczego.

Cele szkolenia:

 • przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalającej na prowadzenie procesu likwidacji szkód,
 • zapoznanie uczestników z różnymi aspektami likwidacji szkód komunikacyjnych – diagnozowanie uszkodzeń, szacowanie kosztów naprawy, negocjowanie z towarzystwami ubezpieczeniowymi, prowadzenie dokumentacji czy reklamacje w przypadku niezgodności.
 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi aktami prawnymi oraz przepisami regulującymi proces likwidacji szkód, 
 • omówienie dobrych praktyk związane z prowadzeniem działalności bezgotówkowego rozliczania szkód komunikacyjnych,
 • omówienie tematów efektywnego zarządzania procesami likwidacyjnymi – jakie procedury wprowadzić w swojej firmie, aby zwiększyć efektywność i jakość wykonywanych usług.

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • pozna procedurę likwidacji szkód komunikacyjnych z OC sprawcy i AC,
 • zrozumie role stron postępowania likwidacyjnego,
 • pozna prawa i obowiązki Poszkodowanego na skutek zdarzeń drogowych,
 • pozna podstawy prawne stosowane w ramach likwidacji szkód komunikacyjnych dot. podstawowych roszczeń tj. wynagrodzenie za naprawę, koszt wynajmu samochodów zastępczych i holowania uszkodzonych pojazdów, 
 • będzie potrafił zgłaszać szkody komunikacyjne,
 • zdobędzie wiedzę w jaki sposób skutecznie komunikować się z likwidatorem i klientem,
 • zdobędzie wiedzę jak skompletować teczkę szkodową i jakie dokumenty są niezbędne do skutecznego prowadzenia postępowań likwidacji szkód,
 • zdobędzie wiedzę na temat podstawowych aspektów technicznych niezbędnych do likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • będzie potrafił zrozumieć kalkulację kosztów naprawy,
 • zdobędzie wiedzę na temat podstawowych funkcji i możliwości Audatexu,
 • zdobędzie wiedzę jak przeprowadzać oględziny samochodu.  

Dodatkowe informacje
Szkolenie będzie prowadzone w sposób interaktywny, wykorzystujący różnorodne metody dydaktyczne. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz nawiązywania kontaktów z innymi osobami z branży.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz zdobytą wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia prawne i techniczne związane z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych

2. Podstawy prawne i orzecznictwo obowiązujące w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych

 •  Aktualnie obowiązujące ustawy
 • Rekomendacje KNF
 • Wybrane orzeczenia SN i sądów powszechnych

3. Podstawowe roszczenia wynikające ze szkód komunikacyjnych

  • Koszty naprawy uszkodzonego samochodu
  • Koszty wynajmu samochodu zastępczego
  • Koszty holowania
  • Inne

4. Prawidłowe zgłaszanie szkód komunikacyjnych

5. Komunikacja z likwidatorem szkody w ramach procesu likwidacji szkody

6. Właściwe rozliczenie szkód komunikacyjnych z OC sprawcy  

 • Szkoda częściowa – koszty naprawy
  • podstawowe zasady dokonywania oględzin
  • właściwe określenie zakresu naprawy
  • podstawowe elementy kosztorysu
  • kwalifikacji części zamienne
  • odpowiednia stawka za roboczogodzinę
 • Szkoda całkowita
  • rynkowa wartość samochodu na dzień szkody
  • wartość pozostałości
 • Koszty wynajmu samochodu zastępczego
  • propozycja wynajmu samochodu zastępczego
  • konsekwencje braku współdziałania z T.U.
  • odpowiednia stawka dobowa za wynajem samochodu zastępczego
  • zasadny czas wynajmu samochodu zastępczego w przypadku szkody częściowej oraz w przypadku szkody całkowitej
 • Holowanie
  • odpowiednia stawka
 • Inne roszczenia

7. Właściwe rozliczenie szkód komunikacyjnych z AC

8. [cześć techniczna] Podstawy techniczne dotyczące wykonywania oględzin, tworzenia kosztorysu naprawy w systemie AUDATEX, prawidłowe czytanie dokumentacji.  

 • AUDATEX – Omówienie genezy powstania, historii, oraz ewolucji oprogramowania na przestrzeni lat.
 • AudaNet – omówienie platformy
 • Wykonanie krok po kroku procedury oględzin uszkodzeń pojazdu celem przełożenia uszkodzeń, zakresów lakierowań do kosztorysów napraw

– oględziny podstawowe 
– oględziny dodatkowe

 • Przedstawienie krok po kroku jak wykonać kalkulację naprawy pojazdu
 • Omówienie i przedstawienie wszystkich walorów programu:
  • AudaVIN – Identyfikacja pojazdu (omówienie i przedstawienie jak działa w praktyce)
  • AudaHistory (omówienie i przedstawienie jak działa w praktyce)
  • Szacunkowa Wartość Pojazdu (omówienie i przedstawienie jak działa w praktyce)
  • AudaOptima – optymalizacja części
 • Omówienie podstawowych operacji związanych z tworzeniem kosztorysu naprawy pojazdu
  • E – Wymiana
  • ET – Wymiana częściowa
  • I – Naprawa
  • IT – Naprawa częściowa
  • N – Prace dodatkowe (Montaż/Demontaż)
  • V – Pomiary
  • Rama naprawcza / Formowanie / Dozer
  • P – Sprawdzenie
  • Mutacje operacji
  • Kombinacje operacji
  • Lakierowanie
  • NSP – Pozycje Niestandardowe
  • NZS – Potrącenia 

9. [Zagadnienia techniczne] Wykonanie przykładowego kosztorysu naprawy pojazdu na podstawie opisanego stanu faktycznego

 10. [cześć technicznaNajem pojazdu zastępczego

 • Technologiczny Czas Naprawy VS. Rzeczywisty Czas Naprawy
 • Sposoby wyliczania TCN

 11. Reklamacje

 12. Postępowanie sądowe – podstawowe aspekty

13. Błędy których należy się wystrzegać w toku postępowania mającego na celu likwidację szkód komunikacyjnych

14. Wolne wnioski i pytania

DATA SZKOLENIA: 20.08.2024 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU: 10

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Justyna Radek Radca prawny. Jest absolwentką Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, gdzie ukończyła z bardzo dobrymi wynikami prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach a następnie uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego.
Specjalistka z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Na co dzień obsługuje podmioty związane z branżą motoryzacyjną. Posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych oraz dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Autorka licznych publikacji związanych z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych.
Interesuje się rekonstrukcją wypadków drogowych. Aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu motoryzacji. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych niosących pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Kamil Radziejewski Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie na kierunku Gospodarka nieruchomościami – rzeczoznawstwo majątkowe.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Human Resources. Z branżą samochodową związany od najmłodszych lat.

Obecnie Partner Audatex Polska, dyrektor zarządzający firmą rodzinną, serwisem blacharsko-lakierniczym. Specjalista w zakresie technik samochodowych, systemów eksperckich, sporządzania kalkulacji kosztów napraw.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

CENA:

  pierwszy uczestnik kolejny uczestników
Członek PIM 790 zł/os.* 750 zł/os.*
Pozostałe firmy 940 zł/os.* 890 zł/os.*

 

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, certyfikat, lunch, przerwy kawowe.

Cena nie zawiera: noclegu, dojazdu, parkingu.

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-LIKWIDACJA-SZKÓD-KOMUNIKACYJNYCH_aspekty-prawne-i-techniczne-20.08.2024